Med bakgrund av det skyhöga gaspriset har en pålitlig energiförsörjningen blivit en av Europas svåraste utmaningar. Ny och smart svensk teknik kan lindra den värsta smällen redan i vinter – om beslutsfattarna är redo och agerar snabbt. 

Det svenska energiteknikbolaget NODA Intelligent Systems AB kan med en egenutvecklad AI-lösning effektivisera överföringen av värme och kyla, och därmed minska åtgången av gas.  

I stora delar av Europa råder hög efterfrågan på lösningar som kan bidra till ett minskat gasberoende. NODA meddelar att man tar betydande steg för att spela en central roll i att lösa den utmaningen, och att man är redo att göra skillnad redan i vinter. 

”Vi har både kompetensen och verktygen för att vara med och mildra den effekt som de skenande gaspriserna har på hela samhällen. Genom att vi kan optimera användandet av naturgas, så blir det mer gas, och därmed mer energi kvar till annat, och det här är något som vi kan rulla ut snabbt. Fattar man beslut nu är vi i gång när de kalla vintermånaderna börjar”, säger Christian Johansson, vd på NODA. 

Fokus på tysk fjärrvärme 

NODA har i flera år arbetat med inriktning på tysk fjärrvärme som i ofta fall är beroende av rysk gas. Genom att implementera bolagets AI-lösning effektiviseras fjärrvärmenätet och den värme som skapats utnyttjas bättre. På så vis minskas mängden gas som bränns.  

Gaspriserna ser ut att bli sex till tio gånger högre i höst jämfört med föregående år, vilket driver efterfrågan på lösningar som minskar gasberoendet. En situation som bekräftas av att en befintlig tysk kund precis skalat upp avtalet med NODA. Kunden är ett fjärrvärmeföretag som dubblerat antalet styrpunkter för att bättre nå ut över hela staden. 

Investmentbolaget som tror på NODA 

Börsnoterade investmentbolaget CapSek erbjuder en exponering mot snabbväxande techbolag som annars är svåra att få tillgång till. Bolagets erfarna team går in som långsiktiga och aktiva minoritetsägare i onoterade bolag vars tillväxt drivs av samhällets digitalisering. Högaktuella NODA är ett av de 14 bolagen i CapSeks portfölj. Läs mer om NODA och de andra bolagen i CapSeks portfölj här.  

CapSeks ligger på bolag i uppskalningsfasen som redan bevisat att de har en fungerande affärsmodell och som tydligt bidrar till något av FN:s globala hållbarhetsmål. I första hand riktar man in sig på techbolag som sysslar med mjukvara och som riktar sig till företagskunder. 

”Bolagen vi tittar på ska ha passerat uppstartsfasen. Vi vill se att affärsmodellen fungerar när vi investerar – antingen i form av begynnande intäkter eller avtal med kunder eller partners”, säger CapSeks vd Henrik Jerner. 

ANNONS

Nyemissionen av högavkastande preferensaktier  

CapSek har en pågående nyemission av preferensaktier till och med den 13:e oktober. Pengarna från nyemissionen ska användas till att investera i de 14 portföljbolagen och till investeringar i nya bolag. 

Investmentbolaget har som mål att genomföra upp till fyra investeringar per år med ett långsiktigt mål att bygga upp en portfölj bestående av 20 till 25 portföljbolag och en årlig avkastning på över 20 procent på det investerade kapitalet över en femårsperiod. 

Erbjudandet i korthet
Nyemission av preferensaktier i Northern CapSek Ventures. Välkommen att teckna via länkar nedan.

Företrädesemissionen: Aktieägare i CapSek erhåller för varje befintlig stamaktie tre (3) teckningsrätter. Fyra (4) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny preferensaktie.
Handel med teckningsrätter: Handel med teckningsrätter kommer att ske på NGM Nordic SME under perioden från och med den 30 september 2022 till och med den 10 oktober 2022.
Teckningsperiod: Teckning av nya preferensaktier i Företrädesemissionen sker under perioden från och med den 29 september 2022 till och med den 13 oktober 2022.
Handel med betald tecknad aktie (”BTA”): Handel i BTA kommer att ske på NGM Nordic SME från den 30 september till och med att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. Denna registrering beräknas ske omkring den 27 oktober 2022.
Teckningskurs: Teckningskursen är 1,70 SEK per preferensaktie. Courtage utgår ej.
Emissionsvolym: Företrädesemissionen omfattar totalt högst 15 341 160 nya preferensaktier, motsvarande högst cirka 26,1 MSEK.

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.

 

Läs mer: Bolaget som öppnar dörren till framtidens teknikbolag [Dagens PS]