Det går att minska risken för corona och virus rejält med hjälp av en luftrenare. Men det gäller att välja rätt, om man ska få någon reell effekt. Dagens PS reder ut begreppen.

För att förstå är det bra att börja från grunden, och belysa skillnaden mellan ventilation och luftrening. Ventilationen, oavsett om den är mekanisk eller baserad på självdrag, har som syfte att ta in frisk luft så vi får tillräckligt med syre och inte blir trötta. Men för att denna luft ska bli ren krävs det en luftrenare.

Det som har ställt mycket på sin spets i dag när det kommer till luftrening är om de tar virus och hur det går till.

Minskar smittspridning

En mekanisk luftrenare minimerar hela tiden inomhusluften genom att den drar igenom luften genom olika filter. Om och om igen. En bra luftrenare ska klara att rena all luft i det rum den står i minst en gång varje halvtimme. Det är viktigt eftersom det i ett rum kontinuerligt tillförs förorenad luft från olika källor inomhus och utifrån. Inomhus kan det exempelvis vara från eldning av ljus och brasor eller smitta. Och utomhus kommer föroreningar från avgaser, pollen och annat.

Vill man undvika exponering från denna hälsovådliga luft krävs rening med högkvalitativa filter.

Vi har tidigare här tagit upp vilka luftrenare som verkligen fungerar:

Experten: Många luftrenare är helt värdelösa 

I artikeln konstaterar en av världens ledande experter: För att få ren luft inomhus ska man ha bra ventilation samt mobila luftrenare med klassade Hepa-filter, som uppfyller minst klass H13, som är en första rening. Det är avgörande.

Däremot ska man undvika luftrenare som bygger på hybridteknik, typ jonisering eller andra hybrider. De kan passa i soprum där de tar bort viss lukt med mera.

Corona

Hur är det då med ett virus som corona? En luftvägsinfektion som influensa eller covid-19 smittar i första hand genom en droppsmitta där stora droppar med virus flyger ut någon meter när vi hostar. Men även när vi talar och andas så kommer små, små droppar ut, så kallade aerosoler som också innehåller virus. Dessa aerosoler är dock så små att vi inte ser dem och de kan sväva fritt i rummet i flera timmar.

Luftrenarens uppgift är att hela tiden samla in och avskilja dessa aerosoler som innehåller virus och bakterier så att de fastnar i luftrenarens filter och som sedan dör där efter något dygn. På detta sätt blir luftrenaren ett effektivt verktyg och komplement till att tvätta händer och hålla avstånd för att minska risken att bli smittad.

ANNONS
ANNONS

Det finns många som beskrivit detta på ett pedagogiskt sätt som här exempelvis i El Pais:

A room, a bar and a classroom: how the coronavirus is spread through the air

Bidrag för luftrenare

Att stanna hemma, hålla avstånd och tvätta händerna är något som alla kan göra. Att uppmana alla att skaffa en luftrenare är svårare. Därför ger man i Tyskland, där man arbetar hårt för att minimera en andra våg i pandemin, statsbidrag för att köpa och installera luftrenare i offentliga byggnader som skolor, sjukvårdsmottagningar, äldreboenden etc.

Erbjudandet i korthet

Publik nyemission i Livsdal Sverige AB (publ.) Hagberg & Aneborn Fondkommission AB är bolagets emissionsinstitut i förestående publika nyemission. Teckna via nedan länkar.

Emissionsbelopp: Nyemissionen omfattar högst 58 000 aktier och uppgår till högst 5,8 Mkr.
Teckningskurs: 100 kr per aktie.
Teckningsperiod: 10 november 2020 – 4 december 2020 (förlängd från 24/11).
Teckningspost: Minsta post 200 aktier, därefter poster om 100 aktier.
Övrigt: De nya aktierna motsvarar 9,88 procent av företaget efter emissionen.

Teckna med BankID
Anmälningssedel
Informationsmemorandum

Investerarträffar
På grund av rådande omvärldssituation kommer vi inte samla till några större möten utan istället ha telefonmöte med alla som önskar det. Maila till [email protected] så bokar vi in en tid.

Du kan även lyssna på grundarna Tobias och Andreas Murray på bolagets hemsida.

Besök Livsdals hemsida

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.