Detta är en sponsrad artikel

Mät immunförsvarets effektivitet på 15 minuter

Uppdaterad: 29 dec. 2022Publicerad: 23 dec. 2022
Attana
Svenska life science-bolaget Attana, som nu är aktuella med en företrädesemission, kan med bolagets egenutvecklade teknik mäta hur effektivt ditt immunförsvar är. Teknik som bolaget nu ska standardisera, kommersialisera och därmed bli marknadsledande med. (Foto: Attana)

Under Coronapandemin har vi lärt oss att antikroppar inte är detsamma som effektivt immunförsvar. Ny teknik kan ta reda på hur effektivt vårt immunförsvar faktiskt är – på mindre än en kvart. 

ANNONS
ANNONS

I dag finns det tester som snabbt visar huruvida en person bär på antikroppar eller ej – men att mäta hur bra immunförsvaret faktiskt fungerar tar betydligt längre tid med traditionella metoder.   

Svenska life science-bolaget Attana, som nu är aktuella med en företrädesemission, kan med bolagets egenutvecklade teknik mäta hur effektivt ditt immunförsvar är. Teknik som bolaget nu ska standardisera, kommersialisera och därmed bli marknadsledande med. 

”Syftet med företrädesemissionen är i första hand att kunna fortsätta på inslagen väg. Vi behöver stärka vår operativa kassa för att kunna bedriva verksamheten effektivt och kommer att satsa mer på marknadsföring”, säger Attanas vd Teodor Aastrup 

Simulerar kroppen med hög precision 

Attanas teknik simulerar de komplexa förhållanden som råder i den mänskliga kroppen. Det gör det bland annat möjligt att testa immunförsvarets effektivitet med hög precision. Dessutom har tekniken ytterligare användningsområden. 

Bolaget använder också tekniken mycket framgångsrikt för att hjälpa läkemedelsbolag vid prekliniska studier. Attanas teknik förutser hur läkemedelskandidater kommer att interagera med kroppen redan innan de testats på människor.  

På så vis kan man hjälpa läkemedelsbolag att hitta och ta fram läkemedelskandidater som sannolikt kommer att klara de tuffa kliniska studierna. Det innebär i förlängningen att bolagen behöver slösa mindre resurser på kostsamma och misslyckade kliniska studier. 

Våra kunder har lyckats mycket bättre med att välja ut och testa läkemedelskandidater som faktiskt klarar testerna och når marknaden. Studier som validerats av oss har fyra gånger större chans att lyckas jämfört med genomsnittet i industrin”, säger Teodor Aastrup. 

ANNONS
ANNONS

Bygger vidare med företrädesemission 

Bolaget genomför en företrädesemission på cirka 25 miljoner kronor före emissionskostnader. Pengarna ska användas för att stärka bolagets operativa kassa och för att satsa ytterligare på marknadsföring.  

Attana fortsätter arbetet med att effektivisera läkemedelsutvecklingen och satsar också på att stärka sitt erbjudande genom att standardisera bolagets produkt för att mäta immunförsvarets förmåga. Pengarna från företrädesemissionen ska i första hand användas för att finansiera bolagets fortsatta satsningar.  

”Om man gör bedömningen att det finns en stor drivkraft i ny teknik som förbättrar läkemedelsprocessen ska man investera i oss. Man ska också göra det därför att vi har möjlighet att standardisera tester av immunförsvarets effektivitet och kan bli världsledande där”, säger Teodor Aastrup. 

Erbjudandet i korthet
Styrelsen för Attana AB har beslutat om en emission av aktier med företrädesrätt för Attanas befintliga aktieägare om cirka 25 MSEK. Företrädesemissionen kommer vid full teckning att tillföra bolaget cirka 25 MSEK, före emissionskostnader om cirka 3 MSEK. Välkommen att läsa mer och teckna här.

Motiv: Att primärt stärka Bolagets rörelsekapital
Teckningsrätt: Samtliga befintliga aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt per varje (1) innehavd aktie som ägs på avstämningsdagen den 12 december 2022, och 3 (tre) teckningsrätter ger rätten att teckna 2 (två) nya aktier
Teckningskurs: 0,18 SEK per aktie
Teckningsperiod: Den 14 december till och med den 29 december 2022. Teckningsrätter som inte utnyttjas under teckningsperioden blir ogiltiga och förlorar sitt värde
Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna aktier: Den 12 december 2022

Från 14 december 2022 till och med det att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket sker handel med BTA (betald tecknad aktie) på NGM Nordic SME.

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.

 

Läs mer: Tekniken som hittar rätt kandidater – bäst i test 

ANNONS
ANNONS
ANNONS / SPONSRAD
ANNONS / SPONSRAD

Detta är en artikel publicerad på uppdrag av en sponsor. Innehållet i dessa artiklar reflekterar inte Dagens PS eller redaktionens åsikter.

ANNONS / SPONSRAD
ANNONS / SPONSRAD

Detta är en artikel publicerad på uppdrag av en sponsor. Innehållet i dessa artiklar reflekterar inte Dagens PS eller redaktionens åsikter.