Steg för steg träder laddstolpsfrågan fram som allt mer aktuell hos Sveriges BRF:er och fastighetsägare – och engagemanget är mycket stort, visar vår webbenkät.

”Finns laddstolpar med i planeringen för din fastighet?” var frågan vi ställde i en ja- eller nej-fråga via e-nyhetsbrev och på vår sajt. 59 procent svarade ja, 41 procent nej.

Bland dem som svarar ja är det många som lägger till att de faktiskt redan har laddplatser – en har redan så många som 50! En annan har 32, en rad ytterligare har ett tiotal, och ännu många fler har enstaka laddplatser redan installerade.

Några tycks ha haft stor framförhållning. ”Än så länge har vi betydligt fler stolpar än elbilar”, svarar en. ”Vi har redan installerat laddstolpar på alla föreningens garageplatser.”, skriver en annan.

Kabeln är dragen

Uppenbart är att många diskuterar frågan, i mer eller mindre formella planeringsstadier.

”En förstudie har gjorts. Vi har en kabel tillgänglig som kan serva fyra laddningsbara p-platser”, skriver en svarande. Andra skriver: ”På längre sikt ja, men inga konkreta planer än”, respektive ”Översyn av nätet pågår”.

Någon tar upp att det förutsätts en genomtänkt affärsmodell. ”Laddstolparna finns med i vad vi tror kommer att behövas. Dock ser vi inte behovet just nu och vi letar fortfarande efter en rimlig finansieringsmodell som gör att boendekollektivet inte behöver stå för enskildas behov av elplats.”

Markägandet spelar roll

Bland dem som svarar nej är den enskilt vanligaste förklaringen att deras fastighet saknar egna parkeringsplatser och garage. ”Vi får som BRF inte installera stolpar på samfälld mark”, skriver en, och det är fler som svarar att de har sina parkeringar på ytor som tillhör kommunen.

ANNONS
ANNONS

Några hindras av effektbegränsningar. ”Det finns inte utrymme i vårt 40 år gamla elnät för laddboxar utan stora investeringskostnader.”

Efterfrågan från de boendes sida varierar uppenbarligen. Många svarande beskriver den som fortfarande liten, eller rentav obefintlig.

”Vi avvaktar utvecklingen. När/om tillräckligt många av våra garageplatshyresgäster visar intresse kan vi ta ställning igen. Att installera enstaka uttag anser vi inte ekonomiskt vettigt”, skriver en fastighetsägare.

”Vi har frågat ett par leverantörer för något år sedan men det blev på tok för dyrt med tanke på att vi till nu inte har fått en enda förfrågan från boende”, skriver en annan.

Öppet för tolkningar

När man räknar in ja- och nej-svaren är det uppenbart att vår fråga om laddstolpsplaner har kunnat tolkas olika. Av dem som redan har installerat laddning svarar de flesta ja.

Men några av dem som gjort installationer svarar ändå nej, gissningsvis för att de inte längre ser frågan just på sina planeringsbord. Nej-svar kommer också från vissa som ser installationer framför sig i framtiden men som ännu verkar tycka att ”planer” är ett för starkt ord.

När denna artikel skrivs har totalt 389 personer svarat på frågan om de har laddstolpar med i planeringen för sina fastigheter – 228 ja och 161 nej. Hela 148 av dessa svarande har kompletterat sitt val med egna textsvar.