Detta är en sponsrad artikel

Här ska Sveriges renaste järnmalm produceras – Minister intresserad

Uppdaterad: 06 okt. 2022Publicerad: 29 apr. 2022
Dannemora
Infrastrukturminister Tomas Eneroths besök vid Dannemoragruvan avslutades med en uppskattad rundtur nere i gruvan. (Foto: Grängesberg Exploraion)

DANNEMORA Måndag 25 april 2022

ANNONS
ANNONS

Det råder intresse från regeringshåll kring NGM-listade Grängesberg Holdings (GRANGEX) arbete med att återstarta brytningen Dannemora-gruvan, och producera en höghaltig miljöanpassad järnmalm. Infrastrukturminister Tomas Eneroth besökte nyligen tillsammans med en delegation från departementet, riksdagen, region Uppland och Östhammars kommun Dannemora-gruvan.

Arbetet är långt framskridet och produktionen, som är planerad att komma igång i början av 2025, avses vara helt elektrifierad och därmed klimatanpassad. Målet är att framställningen och även leveransen av det högkvalitativa malmkoncentratet ska ske med det lägsta klimatavtrycket i branschen.

”Det är tydligt att det nu pågår en grön industriell revolution i hela Sverige. Tidigare ville kommuner ha ny infrastruktur för att kompensera för företagsnedläggningar, nu behövs investeringar för att möjliggöra nya industrier och företag. Det är såklart fantastiskt kul och är en viktig anledning till att regeringen nu planerar för historiska investeringar i svensk infrastruktur och inte minst järnvägen. Det även positivt att Trafikverket nu utreder vilka uppgraderingar som kan behövas på Hargsbanan”, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth efter besöket.

Malmtåg drivna med vätgas eller med batteri

GRANGEX ser goda förutsättningar att Dannemora-gruvan blir en av de första producenterna som kan bidra med klimatanpassad malm. En nödvändig del att åstadkomma den nödvändiga gröna omställningen av europeisk ståltillverkning. Och för att kunna möta den starkt ökande efterfrågan på fossilfritt stål.

”Det ser mycket lovande ut att vi ska kunna bli en av Europas första gruvor som producerar högförädlad miljöanpassad järnmalm. En malm som det är mycket stor efterfrågan på, vilket gör att vi kan få mycket bra betalt för vår malm”, förklarar Christer Lindqvist, vd för GRANGEX.

GRANGEX vd lyfte vid besöket specifikt frågan om den begränsade kapaciteten på den oelektrifierade Hargsbanan och bolagets behov av säker uttransport på järnväg till Hargs hamn senast till årsskiftet 2024/25. GRANGEX planerar att driva loken för malmtågen med vätgas eller med batteri.

Banans kapacitet behöver senast årsskiftet 2024/25 höjas för att tillsammans med övriga pågående transporter möta gruvans av järnvägstransporter.

KONTAKTPERSON
Christer Lindqvist, VD, tel. +46 70 591 04 83

OM GRANGEX, GRÄNGESBERG EXPLORATION HOLDING AB (publ)
Grängesberg Exploration Holding AB (publ) är en koncern som utreder förutsättningarna för hållbar utvinning av identifierade mineralprojekt. Bolagets affärsidé är att, i första hand prospektera och utveckla hållbara och högkvalitativa apatit- och järnmalmsförekomster och bli en hållbar råvaruleverantör till europeisk industri i den pågående klimatomställningen. GRANGEX avser att Dannemoragruvan vid driftstart blir den första koldioxidfria järnmalmsgruvan, samt att projektet GRANGEX Apatit i Grängesberg ska bli den första fossilfria producenten av apatit. Bolagets aktie (kortnamn GRANGX) är föremål för handel på NGM Nordic SME.

Teckna Grängesberg Exploration Holding via Avanza och Nordnet

Teckna via Avanza
Teckna via Nordnet
Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.


Läs mer:
Stora möjligheter i grönt gruvbolag – fossilfri järnproduktion i sikte

ANNONS
ANNONS
ANNONS / SPONSRAD
ANNONS / SPONSRAD

Detta är en artikel publicerad på uppdrag av en sponsor. Innehållet i dessa artiklar reflekterar inte Dagens PS eller redaktionens åsikter.

ANNONS / SPONSRAD
ANNONS / SPONSRAD

Detta är en artikel publicerad på uppdrag av en sponsor. Innehållet i dessa artiklar reflekterar inte Dagens PS eller redaktionens åsikter.