Dagens PS

Stora möjligheter i grönt gruvbolag - fossilfri järnproduktion i sikte

Grängesberg Exploration kan redan 2024 börja utvinna högaktuell apatit och fortsätter även resan mot att starta koldioxidfri produktion av höglönsam järnmalm. (Foto: Grängesberg Exploration)
ANNONS / SPONSRAD
ANNONS / SPONSRAD
Uppdaterad: 16 mars 2023Publicerad: 17 apr. 2022

NGM­–listade Grängesberg Exploration Holdings fortsätter resan mot att starta koldioxidfri produktion av höglönsam järnmalm. Men redan 2024 kan bolaget börja utvinna högaktuell apatit, som används som konstgödsel. 

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

Bolagets CFO Paul Johnsson presenterade en mycket lovande framtid för bolaget på Dagens PS investerarträff PS Mining & Exploration Invest.

I presentationen berättar han om Grangex steg mot en grön järnmalmsproduktion i Dannemora och om bolagets högaktuella apatitprojekt i Grängesberg. Vid produktionsstart beräknar bolaget en imponerande lönsamhet med låga investeringskostnader.

Grönt stål med höghaltig malm från Dannemora

Bara 4 procent av världens järnmalm uppnår den höga kvaliteten som är möjlig att framställa i gruvan i Dannemora. Det ger malm som betingar ett högre pris på marknaden än traditionell järnmalm och som gör det möjligt att använda i ny miljöanpassad järnframställning.

”Ni har troligtvis hört talats om HYBRIT och H2 Green Steel, som ska minska de stora koldioxidutsläppen, som blir vid framställning av järn. Den processen är bara möjlig om man använder höghaltig järnmalm, vilket gör att prisskillnaden på malm av olika järnhalt ökat med tiden.”, sa Paul Johnsson under presentationen på PS Mining & Exploration Invest. 

Se hela presentationen med Paul Johnsson från Mining & Exploration Invest här: 

 

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

Stora värden vid produktionsstart i Dannemora

Förstudier i Dannemora beräknar en årlig omsättning på cirka en miljard kronor och produktionskostnader på 450–500 MSEK. Malmreserver i gruvan räcker för produktion i minst nio år och man ser en tänkbar expansion på ytterligare åtta till tio år.

Det är relativt små investeringar som väntar för att få i gång den koldioxidfria produktionen av järnmalm i Dannemora och man bedömer att riskerna är jämförelsevis små för branschen. Bolaget har idag ett börsvärde på ca 300 MSEK.

”Enligt beräkningarna i den senaste projektstudien kom den obereonde gruvkonsultfirman Golder fram till ett nettonuvärde på nästan 3 miljarder kronor och en återbetalningstid på mindre än tre år från produktionsstarten.”, sa Paul Johnsson om resultaten av studierna som gjorts i Dannemora.

Innan produktionen kan komma i gång så väntar ytterligare förstudier och ett beslut från mark- och miljödomstolen. Bolaget planerar att inleda produktionen den första kvartalet 2025.

Högaktuellt apatitprojekt i Grängesberg

Apatitprojektet i Grängesberg är ett återvinningsprojekt som ska ta vara gammal anrikningssand från Grängesbergsgruvan. Man ska utvinna fosformineralet apatit och järnmalm ur restmaterial från tidigare gruvdrift.

Apatit används vid framställningen av konstgödsel och har blivit en mycket efterfrågad vara i och med bristen på just konstgödsel, en brist som förvärrats av Rysslands krig mot Ukraina.

ANNONS

”Vi har alla hört talats om att Europa försöker frigöra sig från beroendet av rysk gas och olja. Men vi är även beroende av järnmalm från Ryssland och Ukraina och apatit från Murmansk. Apatit används som konstgödning, som på sistone kraftigt gått upp i pris och bönder världen över vet inte säkert hur de ska betala för konstgödslet.”, säger Paul Johnsson.

Projektet beräknas vara i gång till det första kvartalet 2024, förutsatt att det godkänns av de myndigheter som hanterar bolagets tillståndsärenden.

Teckna Grängesberg Exploration Holding på Avanza och Nordnet

Teckna via AvanzaTeckna via NordnetFinansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.


Läs mer om Dannemora-gruvan:
Viktigt steg för brytning i Dannemora-gruvan

ANNONS / SPONSRAD
ANNONS / SPONSRAD

Detta är en artikel publicerad på uppdrag av en sponsor. Innehållet i dessa artiklar reflekterar inte Dagens PS eller redaktionens åsikter.

ANNONS / SPONSRAD
ANNONS / SPONSRAD

Detta är en artikel publicerad på uppdrag av en sponsor. Innehållet i dessa artiklar reflekterar inte Dagens PS eller redaktionens åsikter.

ANNONS
Möjlighet – teckna i erfaren spelutvecklare
kinda brave logo svart

Den globala spelmarknaden har tagit fart och 400 miljoner nya spelare beräknas tillkomma till 2026. Särskilt det så kallade indie-segmentet växer kraftigt där börsaktuella svenska Kinda Brave är väl positionerade. Teckningsperioden för att vara med i bolagets börsresa från start pågår fram till den 22 maj.

Läs mer & teckna här
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS