Nasdaq First North-listade försvarskoncernen W5 Solutions – som uppfinner, utvecklar och levererar spetsteknologi inom samhällsskydd och försvar – bekräftar prognoserna om en stark utveckling i delårsrapporten från det andra kvartalet. Bland annat redovisar bolaget en rekordstor ökning av orderstocken och goda marginaler.

ANNONS

Bolaget rapporterar positiva resultat trots att verksamheten tillfälligt tyngts av ökande kostnader för material och energi samt längre ledtider för komponenter.

Trots nämnda faktorer har bolagets marginaler förbättrats för tredje kvartalet i rad.

”Om vi tittar fram till årsskiftet är min bedömning att vår starka utveckling kommer att fortsätta. Sannolikt kommer vi avsluta året med minst ett förvärv till samt öka såväl den inhemska som den internationella försäljningen. Och därmed nå våra lönsamhetsmål med en fortsatt god tillväxt”, säger bolagets vd Daniel Hopstadius i sin kommentar till delårsrapporten.

Ta del av bolagets kommentar på rapporten i videon nedan:

Höjd beredskap driver tillväxt

Det minst sagt oroliga världsläget har medfört ett ökat tryck på leverantörer inom försvar och samhällsskydd. Världens försvar rustas upp för att höja beredskapen och en svensk ansökan om att gå med i försvarsalliansen NATO vittnar ytterligare om långsiktigt höjda ambitioner för det svenska försvaret.

ANNONS
ANNONS

För försvarskoncernen W5 Solutions medför det ett ökat tryck på orderboken som alltså fördubblats i storlek sedan samma period förra året.

Bolaget har en snabb lönsam tillväxt och rapporterar en marginal på 15 procent för det andra kvartalet 2022.

”Det försämrade säkerhetsläget på grund av kriget i Ukraina och de ökade geopolitiska spänningar har satt fokus på försvars- och säkerhetsfrågor och inneburit att många europeiska länder, däribland Sverige, ökar sina försvarsutgifter”, säger Daniel Hopstadius och fortsätter:

”Detta har resulterat i en högre aktivitetsnivå hos våra kunder för att stärka det nationella skyddet och allt fler är nu förvissade om att en god försvarsförmåga är förutsättning för fred och demokrati.”

Viktigt förvärv och stärkande nyemission

Bland de stora händelserna under det andra kvartalet lyfter W5 Solutions förvärvet av MR Targets. Förvärvet stärker bolagets position inom affärsområdet Live-Fire training och ökar väsentligt koncernens produktionskapacitet.

Genom MR Targets starka produktportfölj har bolaget redan lyckats genomföra nya affärer och uppdrag att utveckla nya målsystem.

Under kvartalet genomfördes också en riktad nyemission till svenska och internationella institutionella investerare som inbringade 65 miljoner kronor före emissionskostnader.

ANNONS
ANNONS

Kapitalet ska användas till att expandera verksamheten genom förvärv och satsningar på exportmarknaden med bolagets befintliga produkter.

”Vi är väl positionerade för att dra fördel av de ökande försvarsinvesteringarna. Lönsamheten förbättras stadigt. Vi har en rekordstark orderbok och vi känner oss trygga med att på helåret uppnå det uppsatta EBITA-målet om 15 procent och att kunna leverera en tillväxt i nivå med vår förväntansbild. Vi känner oss trygga i att nå våra uppsatta lönsamhetsmål med fortsatt god tillväxt”, kommenterar Daniel Hopstadius.

Investera i W5 Solutions på Avanza och Nordnet:

Avanza
Nordnet
Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.


Läs mer:
Svensk försvarskoncern rusar 120 procent i björnmarknad [Dagens PS]