För drygt 20 år sedan bad 80- och 90-talets finanslegend Robert Weil, grundare av Proventus och ägare av både Puma och Kosta Boda – mig att tillsammans med honom starta och driva ett möbelföretag. Det var bara början. 

ANNONS

Emissionen är avslutad.

Vi såg att det hela tiden utvecklades nya stolar och bord för arbetsplatsen, men sättet att arbeta höll på att förändras mycket på grund av ny teknik. Det fanns också två områden som alltid var närvarande. Buller och dålig luft, vilket forskningen kom att identifiera som de två främsta orsakerna till ohälsa. Därför fokuserade vi på att skapa en god akustik och inomhusluft.

Då, i början på 2000-talet, bedömde vi det dock som för tidigt med produkter för att rena inomhusluften, men marknaden var mogen för olika lösningar som förbättrade akustiken.

Hälsoeffekten uppmärksammades

Så för ungefär fem år sedan upptäckte jag, tillsammans med min bror att människor i vår omgivning, framför allt i hårt trafikerade storstäder, förstod kopplingen mellan luftföroreningarna och deras omedelbara dåliga mående. De sade att avgaser från biltrafiken gav dem spänningshuvudvärk, rodnader på huden och gjorde dem infektionskänsliga.

Det gjorde att vi kontaktade Anders Hedström, som var global chef för inomhusluftkvalitet på Camfil – ett världsledande svenskt familjeföretag inom olika filterapplikationer för industrin.

ANNONS
ANNONS

Camfill hade tagit fram världens kanske bästa luftfilter. De användes bland annat i ebolacenter för att eliminera detta dödliga virus. Filtret tar också bort giftiga gaser från såväl biltrafik som olika byggnadsmaterial som avsöndrar giftiga gaser.

För att hantera dessa utmaningar satte vi ihop en uppsättning filter som skulle innebära ett paradigmskifte för luftrenare för konsumenter – oavsett om det är för en vårdcentral, konferensrum, restaurang, sovrum eller ett hotellrum.

Här kan du se hemligheten bakom luftrenarens effekt.

Investerarna lockades

En av de som först förstod potentialen med Livsdal var den framgångsrika investeraren och affärsmannen Per Brilioth, som jag jobbat med några år tidigare. Han gillade affärsmöjligheten för luftrenare då luftföroreningar är världens största hälsoproblem och såg potentialen i att bygga ett konsumentföretag med kunskap från industrin och köpte in sig i bolaget.

Vårt mål är att bli den ledande utvecklaren av premiumluftrenare och att ren luft ska bli synonymt med Livsdal ute i världen – välkommen att följa med på en spännande resa till Kalifornien och sen vidare till Asien.

Andreas Murray
Grundare
Livsdal Sverige AB (publ.)

ANNONS
ANNONS

Erbjudandet i korthet

Publik nyemission i Livsdal Sverige AB (publ.) Hagberg & Aneborn Fondkommission AB är bolagets emissionsinstitut i förestående publika nyemission. Teckna via nedan länkar.

Emissionsbelopp: Nyemissionen omfattar högst 240 000 aktier och och uppgår till högst 20,4 Mkr.
Teckningskurs: 85 kr per aktie.
Teckningsperiod: Förlängd till 3 juli 2020.
Övrigt: De nya aktierna motsvarar 32,43 procent av företaget efter emissionen.

Investerarträffar
För att inte bidra med ytterligare spridning av Coronaviruset kommer vi inte samla till några större möten utan istället ha telefonmöte med alla som önskar det. Maila till [email protected] för att boka en tid.