I Nordic SME-listade greentech-koncernen Xpecunia Nordic (under namnändring till Creturner Group AB) har på kort tid fått genombrott i form av kommersiella kontrakt och samarbeten. Ett av bolagets dotterbolag, Creturner, fick nyligen en betydande order värd 7,5 miljoner kronor. Till det kan tilläggas att Creturner är nära att sluta ett viktigt samarbetsavtal med reseoperatörer i USA och i Asien.

I december kommunicerade Creturner att man tecknat ett genombrottsavtal med en av Nordens största affärsresekoncerner – BIG Travel, som årligen omsätter cirka 1 miljard kronor.

I korthet innebär avtalet att Creturner hjälper BIG Travel att klimatkompensera på ett snabbt och permanent sätt som tidigare inte varit möjligt.

Affären, som är ett ramavtal och löper tills vidare, bedöms minst vara värd cirka 7,5 miljoner kronor per år.

”Detta är kvittot på att vi är i en ny era. Resande sätter alltid spår i miljön och det är kunder väl medvetna om. BIG Travel är fast besluten att vara den mest klimatsmarta reseaktören – samarbetet med Creturner är ensamt i sitt slag då det medför en innovativ lösning, bättre än vad vi sett någon annanstans. Detta är inte bara ett steg på vägen, det är en helt ny framtid som är här. Våra kunders krav är högt ställda, man behöver kunna visa hur man möter dem och bidra med lösningar som är framtidssäkrade”, sa Johan Nyrén, vice VD på BIG Travel, när affären offentliggjordes.

Unik direktverkande lösning för klimatkompensation

Creturners lösning skiljer sig från andra åtgärder för att kompensera för utsläpp av koldioxid, som ofta är inriktade på att plantera träd eller andra tidskrävande åtgärder.

Bolaget har en metod för klimatkompensation som är snabb och direktverkande samt kompenserar för klimatavtryck.

Den går ut på att biomassa, som på sikt blir koldioxid i atmosfären, omvandlas till biokol och får en permanent förvaring under jord och därmed har koldioxidutsläppet eliminerats från klimatcykeln.

Metoden kallas bio-CCS (Carbon Capture and Storage) som handlar om avskiljning, infångning och lagring av koldioxid.

Joakim Erlandson VD på Creturner Group. (Foto: Creturner Group)

”Samarbetet med BIG Travel omfattar deras samtliga aktiva erbjudanden. Creturner har kunnat svara upp mot kundens önskemål att erbjuda en modern, snabb och permanent lösning där digitalt spårbarbarhet ingår. Reser man med BIG Travel kan man vara säker på att en verklig klimatoffset genomförs”, sa Joakim Erlandson VD på Creturner, och fortsatte:

”En av utmaningarna för bolag som arbetar med klimatkompensation och bio-CCS är trovärdighet. Med den i åtanke har vi på Creturner tillsammans med Trust Anchor Group skapat så kallade digitala smarta kontrakt, som är ett stort genombrott för digital standardisering. De smarta kontrakten medför att transparens och förtroende mot kunder kan verifieras och upprätthållas. Genom dessa får kunden information om den fysiska klimatkompensationsprocessen, en process som därefter kan verifieras av oberoende tredje part.”

ANNONS
ANNONS

Betydande kommersiell potential

Det är inte bara Creturner som ser en betydande kommersiell potential för deras direkta och helt spårbara lösning för klimatkompensation.

Genom att ett samarbetsavtal med partnerbolag ska Creturner tillsammans med Next Generation Approved inleda en internationell försäljning till reseoperatörer i USA och Asien.

Daniel Mostrom
Daniel Moström, nuvarande vd för Xpecunia och blivande styrelseordförande för Creturner Group. (Foto: Creturner Group)

”Partnerbolagen har i fördjupade samtal uttalat sig villiga att vara återförsäljare åt Creturner för att bearbeta globala flygbolag för att erbjuda en ömsesidigt bra, snabb och lönsam lösning för Co2-offset”, berättar Daniel Moström, nuvarande vd för Xpecunia och blivande styrelseordförande för Creturner Group, och fortsätter:

”Creturner har fört dessa samtal en längre tid och har nu kommit överens med aktörerna att ta dessa till en slutliga förhandlingar. Omfattningen och ordervärdet är ännu inte fastställt, men vi bedömer att detta kan bli betydande ur bolagets perspektiv.”

Pågående teknikutveckling med patenterbar reaktor

Som ett exempel på den pågående teknikutvecklingen kan nämnas att man utvecklat en patenterbar reaktor för att löpande bryta ned koldioxid till fast kol och syrgas. Utvecklingen har skett i egen regi och bolaget äger rättigheterna till reaktorn.

”Metoden är en revolutionerande energieffektiv process med potential att i mycket stor skala bidra till en positiv förändring ur miljöperspektiv”, säger Daniel Moström.

Processen drivs av att till väldigt måttliga temperaturer hetta upp en legeringsblandning som agerar katalysator bestående av två giftfria metaller.

Koldioxid passerar igenom katalysatorn och bryts ned. Med detta som kärnprincip skapas en reaktor som kopplas till en koldioxidkälla. Reaktorn kan enkelt drivas av spillvärme.

Kostnadseffektiv metod för att bekämpa växthusgaser

Creturner har utvecklat en design till en sådan reaktor som man avser patentera. Reaktorn kan enkelt framställas genom 3D-printning och skalas till lämplig storlek.

”Vår förhållandevis enkla och kostnadseffektiva metod är ett stort steg framåt för att bekämpa utsläpp av växthusgaser.”

Lösningen innebär att koldioxid från CCS-processer i industrin, exempelvis från dagens fjärrvärmeverk, inte behöver fraktas bort och lagras till en stor kostnad under berggrund som är ett standardförfarande i dag.

Creturner kommer alltså kunna ta emot koldioxid och bryta ned den till ofarligt kol till en kostnad som är långt mycket lägre än dagens systemlösning.

Creturners lösning är dessutom en permanent ofarlig nedbrytning av koldioxiden.

Namnbytet från Xpecunia till Creturner Group

Inriktningen på miljöteknik genomsyrar i dag hela koncernen och det är anledningen till det föreslagna namnbytet från Xpecunia (moderbolaget) till Creturner Group.

Namnet Creturner Group sammanfattar på ett tydligare sätt att bolaget verkar inom miljöteknik med både digital verksamhet på klimatsmart sätt och miljöteknik inom klimatoffset samt banbrytande teknisk utveckling.

Joakim Erlandson kommer efter namnbytet att bli vd för moderbolaget och Daniel Moström styrelseordförande.

Daniel Moström kommer fortsättningsvis att ansvara för teknikutveckling och satsningen mot internationella samarbeten.

Creturner Group intervjuas av NGM börsens vd Magdalena Hartman

Se intervjun här.

 

Investera i Creturner Group på Avanza och Nordnet:

Avanza

Nordnet

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.

 

Läs mer: Svensk mjukvara ska förhindra hjärt- & kärlsjukdomar [Dagens PS]