Det svenska luftrenarföretaget Livsdal Sverige AB (publ) – som tagit fram världens kanske bästa luftrenare för kontors- och privatbruk – har tecknat ett så kallat letter of intent som kommer att ge bolaget en betydande försäljnings- och distributionskraft i stora delar av Norden.

Genom uppgörelsen med schweiziska Hemi Group Holding SA etablerar sig bolaget i ett slag utöver Sverige även i Danmark och Finland.

För att skaffa sig ytterligare rörelsekapital genomför nu Livsdal ytterligare en kapitalanskaffning på upp till 5,8 miljoner kronor i form av en pre-IPO för att sedan börsnotera bolaget inom 12 till 18 månader.

”När ett bolag med Hemis distributionskraft kontaktade oss blev vi minst sagt entusiastiska. Genom avtalet med Hemi så snabbar vi på vår expansion avsevärt, eftersom Hemi har en sådan stark försäljningskår. Det gör att vi snabbar upp vår expansion med flera år samtidigt som risken minskar i vår verksamhet”, säger Andreas Murray, styrelseordförande för Livsdal och en grundarbröderna, och fortsätter:

Omsätter 300 Mkr i Norden

”Genom Hemi kommer vi in på ytterligare två landsmarknader och stärker vår närvaro i Sverige genom deras existerande försäljnings- och serviceorganisationer. Dessutom passar Livsdal väl in i deras befintliga produktutbud med produkter av yttersta kvalité”.

Hemi har en omsättning i Norden på över 300 Mkr på årsbasis. I produktportföljen finns Nespresso Professional och BE WTR:s.

”Livsdals luftrenare kommer på ett relevant sätt att förstärka vårt befintliga premiumerbjudande inom kaffe och vatten”, säger Mike Hecker, ordförande för Hemi Group.

Avtalet börja gälla från och med årsskiftet. I samband med det får Livsdal utöver Stockholm även representation i Malmö, Göteborg, Helsingfors, Köpenhamn, Odense och Århus.

Läs mer: Kraftig tillväxt – möjlighet till pre-IPO investering [Dagens PS]

ANNONS
ANNONS

Erbjudandet i korthet

Publik nyemission i Livsdal Sverige AB (publ.) Hagberg & Aneborn Fondkommission AB är bolagets emissionsinstitut i förestående publika nyemission. Teckna via nedan länkar.

Emissionsbelopp: Nyemissionen omfattar högst 58 000 aktier och uppgår till högst 5,8 Mkr.
Teckningskurs: 100 kr per aktie.
Teckningsperiod: 10 november 2020 – 4 december 2020 (förlängd från 24/11).
Teckningspost: Minsta post 200 aktier, därefter poster om 100 aktier.
Övrigt: De nya aktierna motsvarar 9,88 procent av företaget efter emissionen.

Teckna med BankID
Anmälningssedel
Informationsmemorandum

Investerarträffar
På grund av rådande omvärldssituation kommer vi inte samla till några större möten utan istället ha telefonmöte med alla som önskar det. Maila till [email protected] så bokar vi in en tid.

Du kan även lyssna på grundarna Tobias och Andreas Murray på bolagets hemsida.

Besök Livsdals hemsida

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.