Det är bra drag i Livsdals affärer. Luftrenarföretaget har fått en raketstart efter vårens två mindre kapitalanskaffningar. Därför genomför nu Livsdal ytterligare en kapitalanskaffning på upp till 5,8 miljoner kronor i form av en pre-IPO med planen att notera bolaget inom 12 till 18 månader.

Pengarna ska användas till att skala upp verksamheten ytterligare, vilket grundarbröderna Murray berättar om för Dagens PS.

Trots att Livsdal tagit fram världens kanske bästa luftrenare, och att förorenad luft är en av de största hälsobovarna i världen har företaget haft en trög start i att få igång verksamheten.

I Sverige var intresset försumbart fram tills i år. Men med covid 19-pandemin har intresset skjutit i höjden. Och när Livsdal sedan ändrade om sin affärsmodell från att sälja luftrenare till att erbjuda kunderna ren luft på månadsbasis gick det snabbare att komma till avslut.

Minskar smittspridning

”Det är som natt och dag. Helt plötsligt vill nästan alla höra vad vi har att erbjuda. Och när vi kan erbjuda ren luft i kontorsmiljö som bland annat minskar smittspridningen”, säger VD Tobias Murray, som tillsammans med sin bror Andreas ägnat sex år att ta fram luftrenaren och fortsätter:

”När vi hyr ut luftrenare som abonnemang är det enklare att få till avslut. Dessutom får vi bättre lönsamhet över tiden och stabilare kassaflöden, men samtidigt binder det mer kapital. Därför går vi nu till marknaden för att ta in kapital ännu en gång”.

Bolaget bygger på detta sätt upp en flotta av luftrenare. Efter tre år ökar marginalen då Livsdal räknar med att flertalet av kunderna väljer att förlänga sitt avtal med ytterligare tre år, utan lika hög kostnad för produkt- och försäljning.

Tobias Murray, Andreas Murray, Livsdals affärer
Andreas Murray (till vänster) och Tobias Murray (till höger) har grundat Livsdal och driver bolaget tillsammans.

Välrenommerade kunder

Livsdal har på kort tid anställt ytterligare fem personer som jobbar för att hantera intresset från företagsmarknaden, något som resulterat i affärer från flera välrenommerade kunder som Securitas, Etac och Academedia.

Luftrenarna har en lång livslängd – upp till 30 år. Det enda som behövs är regelbundna byten av filter, och byte av fläkt efter cirka tio år.

Planen framåt är att etablera sig fler städer i Norden. Därefter bygga vidare på säljorganisationen med etableringar i Europa med start i London, München och Berlin.

”Vi får internationella förfrågningar så vi vet att intresset finns. Nu sitter organisationen för att hantera den svenska marknaden och vi kan vända blickarna internationellt”, berättar Andreas Murray, styrelseordförande, och medgrundare av Livsdal.

ANNONS
ANNONS

Livsdal har redan genomfört två mindre emissioner under 2020 på totalt 2,5 miljoner kronor till kursen 85 kronor per aktie. Dessa nyemissioner och den nu aviserade nyemissionen ligger inom ramen för en så kallad EU-emission, vilket innebär att prospektet ej är föremål för granskning och godkännande av finansinspektionen.

Läs mer: Ren luft – möjlighet till pre-IPO investering [Dagens PS]

Erbjudandet i korthet

Publik nyemission i Livsdal Sverige AB (publ.) Hagberg & Aneborn Fondkommission AB är bolagets emissionsinstitut i förestående publika nyemission. Teckna via nedan länkar.

Emissionsbelopp: Nyemissionen omfattar högst 58 000 aktier och uppgår till högst 5,8 Mkr.
Teckningskurs: 100 kr per aktie.
Teckningsperiod: 10 november 2020 – 4 december 2020 (förlängd från 24/11).
Teckningspost: Minsta post 200 aktier, därefter poster om 100 aktier.
Övrigt: De nya aktierna motsvarar 9,88 procent av företaget efter emissionen.

Teckna med BankID
Anmälningssedel
Informationsmemorandum

Investerarträffar
På grund av rådande omvärldssituation kommer vi inte samla till några större möten utan istället ha telefonmöte med alla som önskar det. Maila till [email protected] så bokar vi in en tid.

Du kan även lyssna på grundarna Tobias och Andreas Murray på bolagets hemsida.

Besök Livsdals hemsida

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.