En svensk fältrobot har vunnit förtroende hos en världsledande aktör inom jordbruksteknik. Det nederländska investmentbolaget går in som långsiktig delägare och ska vara med och ta den svenska roboten till den internationella marknaden. 

I oktober aviserade svenska agtech-bolaget Ekobot att en tung internationell aktör har investerat i bolaget och deras lösning för robotiserad rensning av ogräs.  

Det är den nederländska Lely-familjens investmentbolag Navus Ventures som har investerat i den svenska jordbruksroboten, något Dagens PS rapporterat om i en tidigare intervju.

En investering som har stor betydelse för Ekobots utveckling internationellt. 

”Lely är ett mycket väletablerat varumärke i Europa, vilket gör att Navus Ventures har otroligt bra säljkanaler att bidra med. Att ha en ägare av den här karaktären kommer att spela stor roll vid framtida förhandlingar och kan ge oss en starkare position på marknaden”, säger Ekobots vd Erik Jonuks i en intervju med Dagens PS. 

Löser utmaningar för grönsaksodlare 

I takt med att arbetskraften blir dyrare och att det ställs högre krav på minskad användning av giftiga bekämpningsmedel blir det mer attraktivt för bönderna att investera i robotar som klarar av det viktiga jobbet.  

ANNONS

”Det finns inte många aktörer som är på samma höga nivå som Ekobot och dessutom är redo att gå till marknaden. Nu är det dags för robotarna att lämna testmiljöerna och komma ut på åkrarna hos en stor mängd bönder. Vi anser att Ekobot är bland de bäst positionerade för att lyckas med detta”, säger Jaap Zijlstra, investeringschef på Navus Ventures. 

Dags att skala upp 

Det var bland annat de lovande fältresultaten från odlingssäsongen 2022 som gjorde att Nevus Ventures fick upp ögonen för Ekobots självkörande robot.

Lösningen löser problem kopplade till hållbarhet samtidigt som den bidrar till ökad lönsamhet för bonden. 

Att nederländska investmentbolaget Navus Ventures har investerat i Ekobot har stor betydelse för bolagets internationella utveckling. (Foto: Ekobot)

Den viktiga investeringen innebär att Ekobot kan kavla upp ärmarna och på allvar ta sikte på expansion. Nu väntar en omfattande uppskalning för att möta marknaden. 

”Vi fortsätter att köra våra existerande robotar hos befintliga kunder under nästkommande säsong. Parallellt med det kommer vi att bygga en plattform för att skala upp verksamheten”, säger Erik Jonuks och fortsätter:  

”Vi ser hur efterfrågan växer snabbt just nu bland kunderna och vi ser att vi är väldigt bra positionerade på det här området. Vi kommer att skala upp inom försäljning och produktion under 2023 för att ta vara på den här möjligheten.” 

Investera i Ekobot här: 

Investera via Avanza
Investera via Nordnet
Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.

 

Läs mer: Svensk robot lockar tunga europeiska investerare [Dagens PS]