Alla transporter, både på land och till havs, genomgår nu en stor förändring för att minimera negativ påverkan på miljön. Båtlivet kommer att förändras på samma sätt som bilismen, men det finns en stor skillnad – en båt byter motor två till tre gånger under sin livstid.

ANNONS

Flera biltillverkare planerar att uteslutande sälja elbilar inom en snar framtid. Båtbranschen står inför samma omställning där allt fler länder vidtar åtgärder för att skydda sina ömtåliga sjöar, kanaler och kustnära havsområden från båtar med fossil framdrift.

GSM Electric AB tar nu in kapital för att skala upp produktionen och erbjuda sin utsläppsfria teknik även utanför Sverige.

Nya lagkrav på koldioxidsnålt bränsle

Den växande efterfrågan på eldrivna båtmotorer beror delvis på ökad acceptans hos båtägarna efter att eldrift slagit igenom i bilbranschen. Men en allt viktigare orsak är skärpta lagkrav för användandet av fossila bränslen i olika länder.

EU har fattat flera beslut om att från 2025 påbörja utfasningen av fossila bränslen, inklusive sjöfartsbränslen, till förmån för förnybara och mer koldioxidsnåla bränslen.

”Hela världen ser behovet av elektrifieringen. Vi har skapat system till båtar i snart 20 år med väldigt nöjda kunder, men den stora samhällsförändringen sker först nu”, säger Oscar Théen, CTO på GSM Electric.

Utbytesmarkanden är stor

GSM Electric utvecklar, under varumärket GreenStar Marine, tysta och effektiva elmotorer som passar många sorters fritidsbåtar. I dagsläget är det främst segelbåtar, icke-planande båtar som snipor.

ANNONS
ANNONS

Med de nya modellerna som kommer under 2023 täcker vi även mindre fiskebåtar och kustnära yrkestrafik. Utbytesmarknaden är stor, en båt med en livslängd runt 45 år byter motor upp till tre gånger under sin livstid.

Ett system från GSM Electric finns komplett från propeller till kabeln för landström, modulärt uppbyggt för att kunna anpassas i de flesta båttyper.

Eldrift ger en tystare upplevelse

Det är inte bara miljön som gynnas av eldrift, utan hela båtupplevelsen. Det är enkelt att äga en båt med eldrift, service och underhåll av en elmotor är försumbart jämfört med en dieselmotor.

”Eldrift ger en tyst upplevelse på vattnet. Dieselångor och motorbuller är borta, nu hörs istället vågskvalp och fågelkvitter samtidigt som du kan prata i normal samtalston under färd”, säger Oscar Théen.

Molntjänsten som ger en smart båt

GSM Electric har med 20 års erfarenhet och väl beprövad teknik ett komplett system som går att ladda med strömuttag som redan finns i våra hamnar.

Eftersom systemen utvecklats för 24 eller 48 Volt behövs ingen specialutbildning för hantering, vilket gör att de flesta servicevarv kan erbjuda installation och service direkt vid förfrågan.

De nya systemen erbjuder även uppkoppling till en molntjänst, vilket innebär att båtägaren genom sin smarta telefon kan övervaka elsystemet på distans.

ANNONS
ANNONS

Dessutom kan GSM Electric erbjuda fjärrsupport, uppgradering av mjukvaran och prenumerationstjänster som ger nya funktioner och ökad säkerhet.

”Genom STAR Molntjänst får vi som leverantör väldigt bra information från kunderna. Data som kan användas vid produktutvecklingen. Tusen små detaljer ska fungera för att båtägarna ska få en bra upplevelse, och det har vi sett till”, säger Oscar Théen.

Pågående emission

GSM Electric tar nu in kapital för att bygga upp lager med fokus på kritiska komponenter, vilka efter pandemin har fortsatt långa leveranstider.

Försäljningskapaciteten ska också i takt med att produktionen tar fart förstärkas. Efter att mestadels ha levererat till Sverige ger man sig nu ut på den europeiska marknaden.

Åsa Snaar, vd GSM Electric. (Foto: GSM Electric)

”Nyemissionen ska ge oss den injektion vi behöver när våra förberedelser för serieproduktion realiseras. Det är nu över 20 års erfarenhet av att utveckla, leverera och underhålla elektriska drivlinor ska kunna möta en efterfrågan i volym. Därför arbetar vi nu med att ta position på marknaden och startar upp samarbeten med flera distributörer”, säger Åsa Snaar, vd GSM Electric.

Idag finns runt 600 system ute hos bolagets kunder vilket utgör en stark grund för utveckling av ljudlösa helhetslösningar till fritidsbåtar. Drivlinan kräver minimalt med underhåll och ger billig drift samtidigt som kraften är maximal.

”Vår helhetslösning är unik, få konkurrenter är lika kompletta som vi är. Vi levererar ett effektivt och nyckelfärdigt koncept som är enkelt att installera i båtar”, säger Oscar Théen.

ANNONS
ANNONS

Erbjudandet i korthet
Erbjudandet riktar sig till allmänheten i Sverige och ger möjlighet att teckna aktier i GSM Electric AB under perioden från och med den 26 september 2022 till och med den 31 oktober 2022 till en teckningskurs om 5,00 SEK per aktie. Emissionen omfattar maximalt 1 269 322 aktier, vilket vid full teckning inbringar ca 6,3 MSEK före emissionskostnader. Emissionen avser nyemitterade aktier och genomförs utan företrädesrätt för befintliga aktieägare. Välkommen att läsa mer och teckna via länkar nedan.

Teckningsperiod: 26 september – 31 oktober 2022
Erbjudandepris: Pris per aktie har fastställts till 5,00 SEK. Courtage utgår ej.
Anmälningstid: Teckning av aktier skall ske under tiden från och med den 26 september 2022 till och med den 31 oktober 2022. Styrelsen i GSM Electric förbehåller sig rätten att förlänga anmälningstiden samt tiden för betalning.
Anmälan om förvärv av aktier: Förvärv av aktier skall ske genom ifyllande och undertecknande av anmälningssedel och skall under anmälningstiden inges till Aqurat Fondkommission AB på nedanstående adress. Minsta förvärvspost är 200 aktier vilket motsvarar 1 000,00 SEK och därefter sker förvärv i valfritt antal aktier. Ifylld anmälningssedel skall vara Aqurat Fondkommission AB tillhanda senast klockan 15:00 10 oktober 2022. Anmälningssedlar som sänds per post bör avsändas i god tid före sista dagen i anmälningstiden. Det är endast tillåtet att insända en (1) anmälningssedel per förvärvare. För det fall flera anmälningssedlar insändes, kommer endast den senast inkomna att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Inga tillägg och ändringar får göras i den på anmälningssedeln tryckta texten.

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.

 

Läs mer: Storsatsning på Sveriges största förnybara energikälla [Dagens PS]