Cirka 50 procent av all energi som går till att producera tryckluft är rent läckage. För enskilda företag handlar det om stora kostnader. Det förklarar Anders Sjögren, vd för Enersize – ett bolag som arbetar med att hitta just läckage av tryckluft i tillverkningsindustrin. 

”I stort sett alla system har läckage. Vår lösning innebär att vi installerar ett permanent monitoreringssystem”, säger Anders Sjögren i podden Tekniksnacket. 

ANNONS

Sammantaget blir det stora mängder energi som slösas bort. I Europa motsvarar det åtta kärnkraftverk. 

Globalt problem  

”Det är en stor energibov som i många fall är okänd. Systemen är ofta dåligt underhållna. Och många gånger har industrin problem med tryckluften även om man inte vet om det varför det finns stora pengar i förlusterna av tryckluft.” 

Problemet är globalt och systemen är ofta komplexa. Traditionellt har läckage lösts genom att tillföra ytterligare kompressorkraft.  

”Man köper en kompressor till. Men egentligen ökar läckagen ytterligare. Kompetensen är ofta låg kring det här.”

Enersize kan förutse läckage  

Enersize använder loggar – en IoT-lösning – för att samla in data under ett par veckor. Lösningen mäter av tryckluften varje sekund och sedan skickas information till molnet där datan analyseras. När det är klart kan man gå till de ställen i tryckluftssystemen där problemen finns och åtgärda läckagen. 

”Vi kan se svart på vitt var det läcker. Vi kan till och med förutse läckage”, förklarar Anders Sjögren.  

ANNONS
ANNONS

Enersize har i dag en internationell närvaro och jobbar genom partners. Man förutser en snabb expansion då man gått över till att jobba helt resultatbaserad utifrån storleken på de besparingar man åstadkommer. 

”Så stor potential att vi vet att vi kan leverera mot resultat. Det finns så mycket pengar att hämta.”