ANNONS
Företrädesemission 18 sep - 2 okt 2023

De ska utvinna grön järnmalm för stålindustrin

Uppdaterad: 16 mars 2023Publicerad: 17 nov. 2022
Stålindustrin ska helt eliminera utsläppen av koldioxid vid tillverkningen av stål. Till den processen krävs järnmalm av hög kvalitet. Här berättar Ronne Hamerslag, vd Nordic Iron Ore, om satsningen på svensk grön järnmalm. (Foto: Epiroc)

Svensk industri står i framkant vad gäller gröna satsningar och cleantech. Ett exempel på detta är den omtalade svenska utvecklingen och produktionen av grönt stål – en kritisk produkt för den kommande klimatomställningen. Men också en produkt som kräver järnmalm av absolut högsta kvalitet. 

ANNONS
ANNONS

Nordic Iron Ore ska återuppta gruvdriften vid Blötberget utanför Ludvika där det sedan 70-talet finns en nedlagd gruva.

Den typen av högkvalitativt järnmalmskoncentrat som kommer att produceras där är en nödvändig beståndsdel vid tillverkningen av efterfrågat grönt stål.

Ronne Hamerslag, vd Nordic Iron Ore

”Vi har en väldigt stark global efterfrågan på den typen av järnmalmskoncentrat som vi kommer att ta fram. Det är inte bara svenska bolag som håller på med den här omställningen. Hela Europa vill byta från masugnsmalmerna till malm som fungerar vid tillverkning av grönt stål”, säger Ronne Hamerslag, vd för Nordic Iron Ore.

Nordic Iron Ore presenterade sin verksamhet på investerarträffen Mining & Exploration Invest.

Du kan ta del av presentationen i sin helhet här: 

Nordic Irone Ore - Play

Viktigt avtal med nyckelpartner

Nordic Iron Ore har alla avgörande tillstånd på plats och infrastrukturen för att transportera malm till hamnen i Oxelösund står redo. Nästa steg är att få till ett avtal med en köpare av den malm som bolaget ska ta upp ur gruvan.

För tillfället pågår långt komna förhandlingar med den globala handelskoncernen Cargill Metals vars metallverksamhet fokuserar på järnmalms- och stålprodukter.

Om det avtalet går i lås så är det en av de sista stora pusselbitarna innan produktionen i Blötbergets gruvområde kan börja.

”Vi har säkrat alla nödvändiga tillstånd vi behöver för att bygga en underjordsgruva. Det som nu krävs för att sätta spaden i backen är ett off take-avtal med en kund som till exempel Cargill som åtar sig att köpa våra leveranser. Det går inte att bryta 1,6 miljoner ton järnmalmskoncentrat och lägga på hög, det måste finnas någon att leverera till”, säger Ronne Hamerslag.

ANNONS
ANNONS

Attraktivt pris på grön järnmalm

En stor omställning pågår i stålindustrin för att helt eliminera utsläppen av koldioxid vid tillverkningen av stål. Men till den processen krävs järnmalm av högsta kvalitet, en produkt som det kommer att vara stor brist på.

Bara omkring tre procent av den järnmalm som produceras i världen i dag fungerar för att användas vid tillverkning av grönt stål.

Det innebär att stålindustrin är villig att betala en premie för järnmalmskoncentrat av högre kvalitet, vilket förbättrar lönsamheten för aktörer som svenska Nordic Iron Ore.

”Det finns en stark vilja att betala ett premiumpris i alla led för grönt stål och den utvecklingen drivs av konsumentryck, ökade kostnader för CO2-utsläpp och bristen på lämpliga järnmalmsprodukter, konstaterar Ronne Hamerslag.

Dessutom ska Blötberget bli en så elektrifierad gruva som är möjligt. Här finns även järnvägstransport till hamn vilket innebär att C02-utsläppen per ton malm bli unikt låga.

”Med andra ord ska vi producera ett grönt järnmalmskoncentrat för den gröna ståltillverkningen. Nu ligger fokus på att få igång verksamheten och leveranserna. När vi har ett kassaflöde och en stabil verksamhet ska vi investera i ytterligare två fält, Väsman och Håksberg, säger Ronne Hamerslag.

I spåren av stigande räntor, hög inflationstakt och konjunkturoro har priset på järnmalm fallit.

”Trots den just nu pressade järnmalmsmarknaden var snittpriset under tredje kvartalet över det pris som använts i tidigare gjorda lönsamhetsstudier för Blötberget. Det innebär att kalkylerna visar på en lönsam verksamhet i Blötberget”, säger Ronne Hamerslag.

Läs mer: Etiska investeringar inte bara bra för samvetet

ANNONS
ANNONS
ANNONS / SPONSRAD
ANNONS / SPONSRAD

Detta är en artikel publicerad på uppdrag av en sponsor. Innehållet i dessa artiklar reflekterar inte Dagens PS eller redaktionens åsikter.

ANNONS / SPONSRAD
ANNONS / SPONSRAD

Detta är en artikel publicerad på uppdrag av en sponsor. Innehållet i dessa artiklar reflekterar inte Dagens PS eller redaktionens åsikter.

ANNONS
Företrädesemission 18 sep - 2 okt 2023

Investera i svensk innovation som begränsar hjärnskador. Medicintekniska PolarCools CE-märkta produkt, PolarCap® System, används som akut behandlingsmetod vid hjärnskakningar och upprepade smällar mot huvudet. Bolagets vision är att kontrollerad kylning av huvud- och nackskador ska bli en standardbehandling för att begränsa hjärnskador. Försäljningen ökar snabbt och nu genomförs en nyemission för att klara av expansionen.

Läs mer & teckna här