Det mörkgröna investmentbolaget Etikinvest har en dominerande del av sina investeringar i onoterade bolag. Bolaget har en spännande portfölj med god värdetillväxt på 39 procent hittills i år.  

ANNONS

Etikinvest vill bland annat fungera som en brygga mellan vanliga aktiefonder, som inte får investera i onoterade bolag på grund av EU-regler och växande bolag utanför börsen som har en tydlig ESG-profil.

Därför siktar Etikinvest på börsen 2024 så att inledningsvis småbolagsfonder ska kunna investera i Etikinvest.  

Motivet till emissionen är att snabbare kunna bidra till en grön omställning genom att investera i hållbara bolag till attraktiva värderingar.

Ett exempel på hållbara bolag i Etikinvests portfölj är Solarus Renewables som är världsledande inom utvecklingen av hybridsolfångare.  

”Det kan vara svårt att hitta bolag som lever upp till våra höga krav på både etik och lönsamhet, det handlar om att komma igenom nålsögat. Samtidigt finns det väldigt många intressanta bolag där ute”, säger Charlotte Lindgren, vice styrelseordförande på Etikinvest. 

Etikinvest presenterade sin verksamhet under investerarträffen Cleantech Invest tillsammans med solkraftsbolaget Solarus Renewables.

ANNONS
ANNONS

Du kan ta del av presentationen här: 

Cleantech Invest - Etikinvest

Tekniken som ska befria oss från gasberoendet 

Solarus Renewables är världsledande inom utvecklingen av hybridsolfångare – ett effektivare alternativ till traditionella kiselpaneler som bland annat möjliggör uppvärmning genom solkraft. 

”En fördel med hybridsolfångare, som ger både varmvatten och el, är att de tar vara på en mycket större del av solspektrumet, medan en vanlig kiselpanel tar upp ungefär 23 procent av den energi som finns i en solstråle. Man kan inte komma så mycket längre än vad man redan har gjort i utvecklingen av kiselsolpaneler”, säger Solarus Renewables vd Jan Cedervall.  

Nödvändigt för att klara omställningen 

Det kraftiga gas- och oljeberoendet utgör en enorm utmaning för den europeiska energimarknaden och den gröna omställningen i samhället – ett problem som förvärrats kraftigt av kriget i Ukraina. Omkring 90 procent av gasen som importeras till EU används i dag till uppvärmning. 

Där har den traditionella solkraften en begränsad möjlighet att bidra till omställningen och bidra till uppvärmning i tätbefolkade områden, medan hybridsolfångare kan göra just det.

ANNONS
ANNONS

Genom att fånga upp ett större spektrum av solstrålen kan man även ta vara på solkraften för just uppvärmning.  

”Ska man klara av omställningen från gas, som används mycket nere på kontinenten, då måste Solarus Renewables vara en del av lösningen”, säger Jan Cedervall. 

Solarus Renewables tar nu in 5,5 miljoner kronor genom en nyemission vars teckningstid pågår till den 22 november och som är garanterad till 90,48 procent och styrelsen har möjlighet att besluta om övertilldelning vid överteckning. Bolaget har för avseende att gå till börsen under 2023. 

Läs mer:
Mer information om Etikinvest finns här [Etikinvest]
Mer information om Solarus finns här [Solarus]
Lämnar Sandvik för snabbväxande 3D-bolag [Dagens PS]