Dagens PS

"Jag gläds åt en väldigt stark avslutning på året"

TCECUR är en teknikorienterad koncern inom säkerhet med lång historik och erfarenhet av leveranser till stora företag och den offentliga sektorn.
TCECUR är en teknikorienterad koncern inom säkerhet med lång historik och erfarenhet av leveranser till stora företag och den offentliga sektorn. (Foto: TCECUR)
ANNONS / SPONSRAD
ANNONS / SPONSRAD
Uppdaterad: 02 juni 2023Publicerad: 10 mars 2023

Det finns en börsnoterad svensk säkerhetskoncern som växer snabbt och stabilt – oavsett konjunktur. Det bekräftas även av bolagets bokslutskommuniké.

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

Omsättningen för TCECUR växte med drygt 30 procent under fjärde kvartalet. Motsvarande siffra för helåret var över 20 procent. Vinsten har ökat ännu mer. Resultat efter skatt uppgick till 17,7 miljoner kronor, vilket är en uppgång med 160 procent jämfört med 2021.

”Jag gläds åt en väldigt stark avslutning på året. Alla bolagen gick bra”, säger koncernchefen Klas Zetterman i en filmad intervju med Dagens PS.

Vd Tcecur, Klas Zetterman. (Foto: Dagens PS)

ANNONS

ANNONS

Senaste nytt

Största affärerna i bolagets historia

TCECUR är en teknikorienterad koncern inom säkerhet med lång historik och erfarenhet av leveranser till stora företag och den offentliga sektorn.

Den ökande efterfrågan på högre säkerhet i samhället, för myndigheter, företag och individer, gör att marknaden befinner sig i stark tillväxt genom nyinstallationer och att gamla system ersätts med nya.

Under fjärde kvartalet gjorde TCECUR de två största affärerna i bolagets historia. Det handlar om ramavtal till ett totalt värde av 160 miljoner kronor de närmaste åren.

”Det är en bra bas inför framtiden.”

ANNONS

Fortsatt stark utveckling

Nyförvärvet Sectragon är snabbt växande och gick från 41 till 82 miljoner kronor i omsättning i fjol. Klas Zetterman tror på en fortsatt bra utveckling för TCECUR.

Det är omvärldsläget med betydligt större fokus på säkerhet hos företagen och för samhället som är drivkrafterna bakom.

”Det gör att man avsätter pengar för förebyggande säkerhetsarbete. Det är väldigt bra tryck i våra verksamheter.”

Så TCECURs koncernchef märker inte av någon avmattning i efterfrågan på grund av en svagare konjunktur. Till det kan läggas att det inom säkerhetsbranschen sker en teknik- och digitaliseringsutveckling där gammal teknik ersätts med ny. Där har TCECUR en spetskompetens att erbjuda sina kunder.

TCECUR koncernens bolag är alla specialiserade inom olika områden av säkerhet och levererar avancerade säkerhetssystem och säker kommunikation till samhällets mest krävande kunder.

TCECUR koncernens bolag är alla specialiserade inom olika områden av säkerhet och levererar avancerade säkerhetssystem

TCECUR koncernens bolag är alla specialiserade inom olika områden av säkerhet och levererar avancerade säkerhetssystem. (Foto: TCECUR)

Portfölj – ensam i sitt slag

ANNONS

Generellt väntas säkerhetsbranschen växa årligen med 8 – 10 procent. Den delen av branschen som har högre teknikinnehåll väntas ha en snabbare tillväxt, som ligger på 15 – 20 procent.

”Vi ligger lång fram i teknikutvecklingen. Vi har en unik portfölj av bolag med fysisk säkerhet med säker kommunikation, vilket är en unik kombination.”

TCECUR har ökat omsättningen med 250 procent senaste tre åren. Primärt drivet av organisk tillväxt i kombination av selektiva förvärv av företag. Sammantaget är förutsättningarna goda inför framtiden.

”Om man söker en säker tillväxt i en förhållandevis ocyklisk verksamhet är TCECUR en intressant aktie. Det är en bra aktie att ha när det är oroligt omkring oss”, så sammanfattar Klas Zetterman hur han ser på bolagets aktie.

Kort om bolaget:
TCECUR Sweden är ett teknikbolag. Bolaget är specialiserade inom utveckling av helhetslösningar för säkerhetssystem och övervakning. Tjänsterna erbjuds via mobila lösningar samt molnbaserade system och inkluderar huvudsakligen larmsystem och kameraövervakning. Kunderna återfinns bland större företagskunder, samt inom offentlig sektor. Utöver huvudverksamheten erbjuds service och underhåll.

Handla hos Avanza

Handla hos Nordnet

Läs mer om TCECUR

Viktig information: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr på ohman.se/fondlista innan du köper andelar i en fond.

 

Läs mer: Stark börsreaktion på försvarsaktie

ANNONS / SPONSRAD
ANNONS / SPONSRAD

Detta är en artikel publicerad på uppdrag av en sponsor. Innehållet i dessa artiklar reflekterar inte Dagens PS eller redaktionens åsikter.

ANNONS / SPONSRAD
ANNONS / SPONSRAD

Detta är en artikel publicerad på uppdrag av en sponsor. Innehållet i dessa artiklar reflekterar inte Dagens PS eller redaktionens åsikter.

ANNONS
Egen rådgivning för egenföretagare

Egen rådgivning för egenföretagare. För dig som är egenföretagare ser vardagen och arbetslivet lite annorlunda ut jämfört med en anställd. Därför har Unionen Egenföretagare en speciell medlemslinje för egenföretagare.

Kontakta Unionen
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS