Dagens PS
Detta är en sponsrad artikel

Betydligt större mineralreserver än väntat i Dannemoragruvan

Dannemoragruvan är på väg att bli världens första helt elektrifierade gruva. Där brytningen sker på ett klimatanpassat sätt och resulterar i att en järnmalmsprodukt med 68 procent järnhalt utvinns, vilket är den kvalité som krävs för att producera fossilfritt stål. (Bild: Grangex)
ANNONS / SPONSRAD
ANNONS / SPONSRAD
Uppdaterad: 06 okt. 2022Publicerad: 06 okt. 2022

Mineralreserven i NGM-listade GRANGEX som äger Dannemoragruvan är större än vad som tidigare bedömts. Den slutliga studien – feasability-studien – vad gäller tillgångarna i gruvan visar på större mineralreserver än vad tidigare bedömningar gjort gällande, och även med inslag av återvinning.

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

Upprevideringen innebär att reserverna är 16 procent större än tidigare studier visat, vilket innebär att produktion kan förlängas med ytterligare minst ett år och därmed uppgå till över tio år.

Därutöver bedömer bolaget att det finns potential för ytterligare tio års förlängning av produktionen.

Världens första helt elektrifierade gruva

Dannemoragruvan är på väg att bli världens första helt elektrifierade gruva. Där produktionen sker på ett klimatanpassat sätt och resulterar i att en järnmalmsprodukt med 68 procent järnhalt utvinns, vilket är den kvalité som krävs för att producera fossilfritt stål.

”Dannemora-gruvan blir sannolikt världens första gruva att producera grön järnmalm, och kan därmed till att ställa om till fossilfri tillverkning av stål. Intresset bland stålproducenterna för höganrikad och klimatanpassad järnmalm är mycket stor, och man betalar ett premium för sådan malm, vilket gör att produktionen har goda förutsättningar att bli mycket lönsam, säger Christer Lindqvist, vd för Grangex och fortsätter:

”Vår ambition är att bedriva den mest klimatanpassade brytningen av järnmalm i Europa. Och därmed bli först med att kunna erbjuda stålproducenter en ESG-anpassad järnmalm i världsklass.”

Rekordsnabb process

Grangex har ambitionen att återuppta brytningen av järnmalm under 2025. Bolaget bedömer att ett miljötillstånd kan beviljas under hösten 2023.

ANNONS

I arbetet med den slutliga rapporten kring arbetet med gruvplaneringen och mineralreserven gör att Grangex kan revidera upp den sannolika mineralreserven med 16 procent från 26 415 kton med 33,4 procent järn till totalt 30 772 kton med 32,2 procent järn.

Förbättrad återvinning av anrikningssand

Arbetet har till stor del bestått i att utreda möjligheten att återvinna anrikningssanden (tailings) från den föregående produktionsperioden 2012 – 2015 som deponerades under jord.

Sanden innehåller 21 procent järn och i och med den nya anrikningsprocessen som avses att användas vid återstarten av Dannemoragruvan kan denna sand återvinnas och bli en del av gruvans mineraltillgångar och mineralreserv.

Därmed blir planerade årliga produktionen på 3 miljoner ton råmalm mer miljöanpassad genom detta cirkulära inslag.

”Genom att successivt förlänga produktionstiden blir Dannemora en viktig del i den initiala omställningen av europeisk stålindustri. Det är än viktigt i dagens situation med ökande brist på högkvalitativ järnmalm”, säger Christer Lindqvist.

Investera i Grängesberg Exploration Holding via Avanza och Nordnet

Avanza
Nordnet
Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.


Läs mer:
De kan leverera klimatanpassad järnmalm i världsklass

ANNONS
ANNONS / SPONSRAD
ANNONS / SPONSRAD

Detta är en artikel publicerad på uppdrag av en sponsor. Innehållet i dessa artiklar reflekterar inte Dagens PS eller redaktionens åsikter.

ANNONS / SPONSRAD
ANNONS / SPONSRAD

Detta är en artikel publicerad på uppdrag av en sponsor. Innehållet i dessa artiklar reflekterar inte Dagens PS eller redaktionens åsikter.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS