Det långsiktiga aktiecaset för det gröna kemibolaget Nexam Chemical är starkt och i en uppdragsanalys från DNB Markets kommer man fram till en uppsida i bolagets aktie på över 100 procent.

ANNONS

I det första kvartalet 2022 har Nasdaq First North-listade Nexam Chemicals försäljning påverkats negativt av en fallande efterfrågan på vindkraft. Trots detta pekar analysen på att bolagets aktie är kraftigt undervärderad.

”Vi har sänkt försäljningen för 2022 med 9 procent med anledning av den svagare kortsiktiga efterfrågan på vindkraft. Bolagets försäljningsmål för 2022 på 275 till 325 miljoner ser då utmanande ut, men vi anser ändå att man är väl positionerade för att nå sitt mål med att växa 25 procent årligen med stabil förtjänst. Med resultaten från Q1 i beräkningen tror vi att en mer rättvisande aktiekurs skulle vara 14–19 SEK”, skriver DMB Markets i sin analys.

Positiv hållbarhetstrend ger kraftig uppsida

Nexam Chemical är mycket väl positionerade för de långsiktiga trenderna på plastmarknaden. I analysen utgår man från att efterfrågan på återvunnen plast och plastprodukter med längre hållbarhet kommer att öka – två områden där bolagets produkter används.

Priset på ny plast förväntas justeras upp med anledning av det stigande oljepriset då dessa priser har hängt samman historiskt. På så vis kan återvunnen plast bli ett billigare alternativ i relation till helt ny plast.

En utveckling som i så fall skulle kunna gynna ett marknadsledande bolag som arbetar med att utveckla egenskaperna hos återvunnen plast genom patenterade tillsatsmaterial.

Nexam Chemical – ett grönt kemibolag

Nexam Chemical är ett innovationsbolag som fokuserar på att utveckla lösningar för en hållbar plastindustri. Deras insatser används bland annat för att tillföra egenskaper till plast och bidrar till ökade återvinningsmöjligheter.

Bolaget certifierades nyligen av Nasdaq som ett grönt bolag genom Nasdaq Green Equity Designation. Certifieringen innebär att Nasdaq har identifierat Nexam Chemicals som ett bolag med en tydlig ESG-strategi.

”Nasdaqs certifiering visar att man kan vara ett hållbart företag, även om man arbetar inom plast och kemi. Hållbarhet för oss handlar väldigt mycket om nyttan våra produkter gör, men naturligtvis också om hur vår verksamhet bedrivs”, säger Nexam Chemicals vd Johan Arvidsson.

ANNONS
ANNONS

Teckna Nexam Chemical Holding AB här: 

Teckna via Avanza
Teckna via Nordnet
Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.

Läs mer: Nasdaq certifierar Nexam Chemical som hållbart bolag [Dagens PS]