Soltech Energys aktie har rusat efter beskedet att bolaget genomför en företrädesemission på 98 Mkr med möjligt att utnyttja en övertilldelningsoption på 46 Mkr vid ett stort intresse. Sedan beskedet om emission kom den 13 augusti har kursen stigit kraftigt och är upp cirka 45 procent under teckningsperioden som pågår från 24 augusti till 7 september.

Soltech är ett snabbväxande bolag som växer både genom förvärv och organiskt. En del av pengarna från företrädesemissionen ska gå till att fortsätta hålla en hög förvärvstakt. 2019 och första halvåret 2020 har sju förvärv genomförts, vilka bidragit starkt till att koncernens totala intäkter uppgick till drygt 303 Mkr 2019 jämfört med cirka 53 Mkr 2018. Bolaget har under den här perioden fått ungefär dubbelt så många aktieägare – cirka 35 000 stycken.

Snabb tillväxtresa

Tanken är pengarna ska användas för att Soltech ska kunna fortsätta sin snabba tillväxtresa, bland annat genom att förvärva bolag.

”Köpa fler bolag. Det är nummer ett”, säger vd Stefan Ölander och förklarar att det i första hand rör sig om förvärv i Sverige men han utesluter inte att det kan bli affärer i resten av Norden. Att köpa bolag skapar stora värden för Soltechs aktieägare.

Lönsamma förvärv

”Dessutom kan vi förvärva dessa bolag för cirka 0,5 gånger omsättningen, och Soltech värderas i dag till tre gånger omsättningen.”

På köplistan står solbolag, fasadbolag, takbolag, laddbolag och smarta hem-bolag. I Sverige finns det, enligt Stefan Ölander, cirka 680 stycken bolag som arbetar med solenergi i någon form. Lejonparten av dessa är nykomlingar. Branschen står inför en konsolidering, och här är Soltech marknadsledare. Bolaget har i stort sett dubblat sin omsättning varje år och målet är att 2024 sälja för 4,7 miljarder kronor.

Soltechs mål är att transformera de köpta bolagen in i en ny dimension ”transformational M&A” som Soltechs vd beskriver processen.

Han tar ett exempel:
”Ett traditionellt takföretag blir ett soltakföretag. Då transformerar vi sådana företag in i framtiden. Det är transformational M&A”, säger han.

Kapitalinjektionen från företrädesemissionen innebär även nysatsningar på Soltechs nuvarande bolag.

”Man behöver inte alltid köpa nytt, man kan ge riskkapital till ett befintligt bolag för att gå in på någon ny marknad”.

ANNONS
ANNONS

Läs mer om Soltech:

Gyllene tillfälle att investera i ny folkaktie 

Investera i snygg solenergi – se framtidens lösningar 

Kinberg Batra om nya rollen – ”Väldig kontrast” 

Soltech Energy ror i land mångmiljonorder 

Erbjudandet i korthet (Teckningsperioden är avslutad)

Företrädesemission i Soltech Energy AB (publ). Välkommen att teckna via länkar nedan.

Emissionsbelopp vid fullteckning: 98 MSEK, motsvarande 8 172 423 aktier, före emissionskostnader.
Övertilldelningsemission: Vid stort intresse kan styrelsen besluta om övertilldelning om max 46 MSEK, motsvarande 3 840 000 aktier.
Företräde: Sju befintliga aktier ger rätt att teckna en ny aktie.
Teckning utan företräde: Ja, med subsidiär rätt eller via ev. övertilldelningsemission.
Emissionskurs: 12 SEK per aktie.
Sista dag för handel inkl. rätt att delta: 18 augusti 2020.
Avstämningsdag: 20 augusti 2020.
Teckningstid: 24 augusti 2020 till 7 september 2020.
Handel med teckningsrätter: 24 augusti 2020 till 3 september 2020.

Teckna Soltech här
Teckna utan företrädesrätt
Broschyr
VD-brev
 

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar