Lydiga marionetter eller självgående medarbetare?

Uppdaterad: 12 nov. 2021Publicerad: 08 maj 2019
"En kommenderande chef kräver ofta blind åtlydnad, då uteblir autonomi och chefen äger själv all kompetens", skriver Dagens PS PO Lindvall i dagens krönika. Bilden är tagen i samband med en militärparad i Ryssland. (Foto: TT)
"En kommenderande chef kräver ofta blind åtlydnad, då uteblir autonomi och chefen äger själv all kompetens", skriver Dagens PS PO Lindvall i dagens krönika. Bilden är tagen i samband med en militärparad i Ryssland. (Foto: TT)

Vill du ha lydiga marionetter eller självgående medarbetare?

ANNONS
ANNONS

Frågan är hur fungerar de bästa, oavsett yrke, är de “lydiga” eller har de lärt sig att tänka själva? Vad krävs i skarpt läge, att du väntar på instruktioner att följa, eller att du snabbt och effektivt själv kan lösa uppgifter och de situationer som uppstår? Ja, du ser att retoriken i dessa frågor är mer än tydlig.

Ohållbart i längden

En kommenderande chef kräver ofta blind åtlydnad, då uteblir autonomi och chefen äger själv all kompetens. Visserligen kan han eller hon få respekt för den kompetensen och locka med sig många medarbetare. Något som verkar hålla förvånansvärt ofta, men vad gäller kompetenta medarbetarna, håller det att behandla dessa som marionetter?

Frågan är vad är ledarens uppgift, att hjälpa medarbetare att förbereda sig på bästa sätt för att de själva skall kunna hantera de situationer som uppstår? Eller är chefens roll att stå och vråla kommandon som skall lydas? Tänk dig det på ett säljmöte, en presentation eller i nästan vilken situation som helst? Retoriken är även här övertydlig.

Jo, det kan vara att nybörjare behöver mer konkreta instruktioner inför eller under en uppgift, men vad jag resonerar om här är kompetenta erfarna medarbetare som anställts för det de är duktiga på. Steve Jobs formulerade sig mer än väl om detta fenomen:

”Det verkar inte helt rätt att anställa smarta medarbetare och sen tala om för dem vad de skall göra; vi anställer smarta medarbetare för att de skall tala om för oss vad vi skall göra”.

ANNONS
ANNONS

Det behöver vi utforska

För att utforska vad ledare för att nå världsklass behöver utveckla måste vi veta både vad ledare i de mest framgångsrika organisationskulturerna gör och vad duktiga och kompetenta medarbetare behöver. Det duger då inte att fråga vilka ledare som helst hur de gör, speciellt som de oftast bara gör som deras föregångare eller förebilder gjort. Vilket inte alltid, eller mer sällan, leder en organisation till framgång. I själva verket lyckas få organisationer få ut det bästa av sina medarbetare.

En undersökning från Kelly Global Workforce Index (KGWI, 2013) visade att hälften av de tillfrågade i Sverige uppgav att de tänkte på att byta jobb. Huvudanledningen var dåligt ledarskap. Visserligen finns det svenska forskare som hävdar att inte fullt så många som hälften, utan “bara” 30 procent funderar på att byta jobb på grund av dåligt ledarskap. Observera att KGWI endast hävdar att dåligt ledarskap var en huvudanledning, det fanns alltså även andra orsaker. Oavsett – det finns ett stort behov av ledarutveckling och av att veta mer om hur ledare i de mest framgångsrika organisationerna leder.

Hur väl lyckas ni få ut hela potentialen hos era medarbetare?

Missa inte PO Lindvalls tidigare krönikor i ämnet: Detaljstyrande tyrann eller coach? och Är konstnärligt ledarskap sämst i klassen?

Krönikören PO Lindvall är forskare, ledarskapstränare och coach.

ANNONS
ANNONS
PO Lindvall
PO Lindvall

Certifierad master practitioner coach, ledarskapstränare och forskare.

PO Lindvall
PO Lindvall

Certifierad master practitioner coach, ledarskapstränare och forskare.