Statistiska Centralbyrån ger varje år ut statistik över löner i Sverige, statistiken visar vilka yrken som betalar bäst och vilka som betalar sämst.

ANNONS

Enligt Statistiska Centralbyråns statistik är det chefer inom bank, finans och försäkring som tjänar allra mest samt marknadsundersökare och intervjuare som tjänar allra minst.

Kvinnor tjänar som grupp mindre än män, kvinnor tjänade i genomsnitt 90 procent av vad männen tjänade under 2021. En del av löneskillnaden beror på att män och kvinnor har olika yrken, men det finns statistiska metoder för att få fram om kvinnor och män får olika lön för samma sorts jobb.

Efter en sådan uträkning är löneskillnaden mellan kvinnor och män 5 procent, det är en skillnad som det i statistiken inte går att hitta någon förklaring till.

Medellön och medianlön

Medellönen i Sverige 2021 var 37 100 kronor, medellönen för kvinnor var 35 100 och medellönen för män var 39 000 kronor.

Medianlönen i Sverige 2021 var 33 200 kronor. Medianlönen för kvinnor var 32 000 kronor och medianlönen för män var 34 500 kronor. Medianen är den mittersta lönen när alla löner i en utvald grupp sorteras i stigande ordning.

Oftast redovisas lönestatistik i medellön, det vill säga summan av alla personers löner dividerat med antalet personer i gruppen. Medianlön kan vara bra att använda när det finns en yrkesgrupp där vissa personer tjänar väldigt mycket, eller väldigt lite, jämfört med övriga personer i gruppen.

Yrken med högst medellön 2021:

Chefer inom bank, finans och försäkring 144 900
Landstings- och kommundirektörer m.fl. 99 900
Mäklare inom finans 91 300
Verkställande direktörer m.fl. 87 300
Ekonomi- och finanschefer 85 300
Specialistläkare 83 200
Informations-, kommunikations- och PR-chefer 81 600
Chefer inom bank, finans och försäkring 81 300
Forsknings- och utvecklingschefer 78 500
Driftchefer inom bygg, anläggning och gruva 78 000

 

ANNONS
ANNONS

Yrken med lägst medellön 2021:

Marknadsförare och intervjuare 22 600
Kafé och konditoribiträden 23 300
Övrig hemservicepersonal m.fl. 23 600
Kassapersonal m.fl. 23 700
Bilrekonditionerare, fönsterputsare m.fl. 24 100
Övriga servicearbetare 24 200
Bärplockare och plantörer m.fl. 24 300
Maskinoperatörer, färgning och tvättning 24 700
Restaurang- och köksbiträden m.fl. 24 800
Städare 24 800

 

Vill du läsa de senaste nyheterna om ekonomi och företag? Så här enkelt får du vår kostnadsfria nyhetstjänst.

Läs mer: Därför ska du kräva högre lön just nu [Dagens PS]