Hälften av hushållen spår att deras ekonomi kommer att försämras under året och många planerar för ökat sparande. Hushållens osäkerheten kring hur länge coronakrisen kommer att pågå gör att många tror på minskad konsumtion. Det skriver Svensk Handel i sin konsumentenkät.

ANNONS

I Svensk Handels konsumentenkät anger drygt vart tredje hushåll att de har minskat konsumtionen av sällanköpsvaror i fysisk butik (36 procent) och nästan lika många planerar att öka sitt sparande (35 procent). Framförallt är det de äldre som har minskat sin konsumtion.

Extremt tufft för en del butiker

Även om de flesta tror att köpbeteendet återgår till det normala vid halvårsskiftet är det många som tror att det kan dröja så länge som till nästa år innan vi har ett normalläge igen, skriver Svensk Handel.

”Det oroliga ekonomiska läget gör att hushållen håller hårt i plånboken. Lägger vi till det faktum att många konsumenter väljer att hålla sig hemma får vi en situation som blir extremtuff för många butiker. Ju förr vi kan se slutet på coronakrisen desto bättre för företag, anställda och ekonomin i stort”, säger Johan Davidson, chefsekonom på Svensk Handel.

ANNONS
ANNONS