Svenska ”soffliggare” har anledning att fira, enligt Dagens Industri.

ANNONS

Statliga Sjunde AP-fonden har i samband med pensionsreformen valt att sänka avgiften i fonden AP 7 Såfa – den fond där svenska pensionssparares pengar hamnar om man inte gör ett aktivt val – från 0,11 till 0,10 procent.

Sedan starten för sju år sedan har det förvaltade kapitalet ökat från 100 miljarder till 430 miljarder kronor, berättar vd Richard Gröttheim för Dagens Industri.

”Vi kan sänka avgiften på grund av att det förvaltade kapitalet växer, framför allt beroende på mycket god avkastning men också på grund av ökade inflöden”, säger han.

Richar Gröttheim välkomnar Pensionsgruppens premiepensionsförslag och tycker att de nya hårdare kraven – som enligt Di beräknas rensa ut minst en tredjedel av fonderna på Fondtorget – ger ”legitimitet till hela systemet”.

Fredrik Nordström, vd Fondbolagens Förening, håller med i mångt och mycket. Men det finns en punkt av 30 han är kritisk över.

ANNONS
ANNONS

”Däremot är kravet på att en fond inte får ha mer än 50 procent av kapitalet i premiepensionen feltänkt. Många populära och bra fonder riskerar att stängas, de är bland de bästa fonderna både när det gäller avkastning och avgifter.”