Börsveckan rekommenderar köp av av Holmen, Beijer Electronics och Loomis i den senaste utgåvan. Tidningen ger rådet avvakta för Awardit och Qliro samt säljråd för SCA.

ANNONS

Hela skogssektorn, inklusive Holmen, har fått en rejäl uppvärdering under 2017. Potentialen är visserligen begränsad efter kursuppgången, men bolaget har kvaliteter som fortfarande lockar, anser Börsveckan och upprepar sitt köpråd från hösten 2016.

Skogsbolaget SCA bjöd på hög tillväxt och bra lönsamhet i fjärde kvartalet. Tidningen tycker dock att värderingen är för hög och rådet blir därför att köpa Holmen men sälja SCA.

Teknikbolaget Beijer Electronics har länge underpresterat, både operativt och kursmässigt. Börsveckan hoppas på en vändning under 2018 och ger ett spekulativt köpråd för aktien, med förbehållet att det är ett högriskcase.

Awardit har fått en flygande start sedan noteringen på First North i december. Den underliggande tillväxten har dock bromsat in och tidningen ser en lugnare kursresa framöver. Rådet blir därför att avvakta med aktien.

E-handelsbolaget Qliro har haft ett bra år där verksamheten har renodlats och kommit mer att handla om finansiella tjänster. Det är också där uppsidan kan finnas, men aktien är svårvärderad, anser Börsveckan som väljer att avvakta med aktien.

ANNONS
ANNONS

Kontanthanteringsbolaget Loomis växer med hög lönsamhet utanför Europa. Aktien gör sig med ett begränsat konjunkturberoende bra som defensiv placering. Börsveckan ger köpråd för aktien och tar in den i sin portfölj.