Miljardären överträffar fjolårets siffror – på flera håll.

ANNONS

Profilklädersbolaget New Wave, grundat och ägt av den svenske miljardären Torsten Jansson, redovisar ökande omsättning under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar högre rörelseresultat.

Omsättningen uppgick till 1 331,1 miljoner kronor (1 300,4), en ökning med 2 procent mot föregående år. Rörelseresultatet blev 143 miljoner kronor (124,9), med en rörelsemarginal på 10,7 procent (9,6).

Bruttovinsten blev 638,2 miljoner kronor (607,1), med en bruttovinstmarginal på 47,9 procent (46,7).

Resultatet före skatt var 129,8 miljoner kronor (109,5). Resultatet efter skatt blev 105,3 miljoner kronor (86,5), en ökning med 22 procent mot föregående år.

ANNONS
ANNONS

Resultat per aktie hamnade på 1,60 kronor (1,31), vilket innebär en ökning med 22 procent mot föregående år.

New Wave, Mkr Q3-2017 Q3-2016 Förändring
Nettoomsättning 1 331,1 1 300,4 2,4%
Bruttovinst 638,2 607,1 5,1%
Bruttovinstmarginal 47,9% 46,7%
Rörelseresultat 143 124,9 14,5%
Rörelsemarginal 10,7% 9,6%
Resultat före skatt 129,8 109,5 18,5%
Nettoresultat 105,3 86,5 21,7%
Resultat per aktie, kr 1,60 1,31 22,1%