Här är bakgrunden till snytingen mot hotellkedjan.

ANNONS

Hotelloperatören Scandic Hotels meddelar att skatteförvaltningen i Finland har beslutat om eftertaxering avseende beskattningsår 2008 på totalt 9,6 miljoner euro. Scandic kommer att överklaga beslutet då man anser att bolaget agerat rätt och helt i enlighet med tillämplig lagstiftning, framgår det av ett pressmeddelande.

Av beloppet avser 7,1 miljoner euro skatt, 1,8 miljoner skattetillägg och 0,7 miljoner euro ränta.

Scandics finska filial har sedan några år tillbaka mottagit ett bestridande beträffande avdragsrätt för räntekostnader på koncerninterna lån. I årsredovisningen för 2016 har Scandic redovisat en eventualförpliktelse om 142 miljoner kronor. Enligt bolagets preliminära bedömning är den totala exponeringen för åren 2008-2006 cirka 390 miljoner kronor exklusive ränta.

ANNONS
ANNONS