Under juli månad valde 80 procent av SBAB:s nya bolånekunder rörlig ränta. Det är en ökning på hela 10 procentenheter jämfört med genomsnittet för hela förra året, det skriver SBAB i ett pressmeddelande.

ANNONS

Majoriteten väljer kortast möjliga bindningstid på nya lån. SBAB ser även en ökning sedan juni då 78 procent av nya bolånetagare valde rörlig ränta.

”Det är fortfarande vanligast att välja kortast möjlig bindningstid. Under juli var det 80 procent av SBAB:s nya låntagare som gjorde det. Sommarmånaderna utgör uppenbart inget undantag. Jämfört med genomsnittet för hela förra året visar julisiffran en ökning med hela 10 procentenheter”, säger Claudia Wörmann, boendeekonom på SBAB.

”Möjligen är det så att de som köper bostad för första gången eller som byter bostad i stor utsträckning av bekvämlighetsskäl väljer kortast möjliga bindningstid i ett läge då det är så många andra beslut som ska fattas och att man därför väljer att avvakta med beslutet om att binda på längre tid.

Det skulle vara intressant att se hur många som väljer ett annat upplägg efter en tid och om man då väljer att binda hela eller delar av lånet. Det är något jag ska undersöka vidare”, säger Claudia Wörmann.

ANNONS
ANNONS

Läs hela pressmeddelandet här.