Debatten har varit högljudd den senaste tiden. Nu kommer fakta. I en ny undersökning visar Arla att var femte förälder inte har råd att ge sina barn frukost varje dag.

ANNONS

Samtidigt som debatten på kultursidorna gällt huruvida det är trams att föräldrar i Sverige inte kan låta barnen äta sig mätta, har allt fler skolor larmat om att elever inte tycks få i sig tillräckligt med mat hemma.

Nu kommer en undersökning från Arla där man frågat föräldrar med barn i skolåldern hur situationen är.

Resultatet?

Nästan var femte förälder i gruppen 18-34 år säger att man inte har råd att ge sina barn frukost varje dag.

”Mycket tuffare”

”Vi som har nära kontakt med skolkök runt om i landet är tyvärr inte överraskade. Men att läget är så mycket tuffare för unga föräldrar måste tas på allvar”, säger Erica Elfving, projektledare för skolfrukost hos Arla.

ANNONS
ANNONS

”De flesta familjer har lyckligtvis tillgång till frukost och den mat de behöver hemma. Men för barn som har föräldrar med sämre ekonomi finns en risk att skolgången påverkas negativt”, menar Elfving som ser en lösning;

”Det är dags att på allvar börja diskutera avgiftsfri frukost i skolan för att ge alla elever rätt förutsättningar att klara skoldagen.”

Har inte råd

I den nya undersökningen om frukostvanor, som Yougov genomfört på uppdrag av Arla, svarar 18 procent av föräldrarna i gruppen 18–34 år att de inte har råd att ge sina barn den frukost de behöver varje dag.

I en motsvarande undersökning för ett år sedan var siffran 2 procent.

Mer än varannan ung förälder uppger därtill att de under det senaste halvåret inte haft råd att köpa näringsrik mat till sina barn alla dagar i veckan.

Och nästan sju av tio föräldrar i gruppen oroar sig för att hamna i samma situation igen.

ANNONS
ANNONS

Får inte vad de behöver

”Många familjer har fått mindre pengar att röra sig med, levnadskostnaderna har ökat och räntorna stiger. Vi ser hur det inneburit att svenskarna handlar mindre mat, och för familjer som redan hade små marginaler kan det leda till att barnen inte får i sig den näring och energi de behöver hemma. Då blir skolmaten allt viktigare”, säger Erica Elfving.

Läs även: Svenska folket: ”Rör inte min helgfrukost” [Dagens PS]

Läs även: Här äter du den bästa frukosten i Stockholm [Dagens PS]