Mer än var tredje över 55 år räknar med att arbeta i stället för att pensionera sig och drygt åtta av tio företagare är positiva till att behålla anställda över 65 år. Det här visar en undersökning som Sifo Kantar gjort på uppdrag av Swedbank och Sparbankerna.

ANNONS

Genom att jobba ett eller ett par år efter 65 år går det att höja sin pension med en tusenlapp eller två. Det sätts av mer pengar till pensionen och det befintliga pensionskapitalet betalas ut under färre antal år. Det här gör att månadsbeloppet blir högre.

En av fyra över 55 år uppger att de hindras fysiskt orkesmässigt att jobba efter 65 år, lika många menar att de inte kommer orka mentalt. Men fyra av tio ser inte några hinder alls, framgår det i ett pressmeddelande.

Av de som är precis före pensionsåldern uppger hälften i undersökningen att det inte finns något som stoppar dem från att jobba efter 65 år

Drygt åtta av tio företagare uppger också att de är positiva till att behålla anställda över 65 år. Den främsta förklaringen är att de äldre har värdefulla erfarenheter som företaget har nytta av. En annan förklaring är att det är svårt att hitta nya medarbetade med rätt kompetens.

ANNONS
ANNONS

”Det är glädjande att så många företagare ser den äldre arbetskraften i företaget som en viktig resurs, att arbeta några år extra bidrar både till ökad tillväxt för samhället och ett bättre utgångsläge inför pensionen för den enskilde”, säger Jörgen Kennemar, ekonom på Swedbank, i en kommentar.