74 procent av alla som har pension har också ytterligare bidrag från staten, enligt siffror från Pensionsmyndigheten.

ANNONS

Enligt siffror som Pensionsmyndigheten plockat fram åt Folksam har andelen pensionärer som tar emot olika typer av bidrag från staten (garantipension, inkomstpensionstillägg, bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd) mer än fördubblats det senaste året, från 35 till 74 procent.

Nio av tio kvinnor

Nio av tio kvinnliga pensionärer har någon typ av bidrag, och sex av tio manliga pensionärer. Mycket talar dessutom för att det blir ännu fler efter nyår, då taket för garantipensionen höjs ytterligare.

”Höjningen av garantipensionen har gett många pensionärer, inte minst kvinnor, mer pengar i plånboken vilket är positivt. Samtidigt har väldigt många pensionärer blivit beroende av bidrag från staten, vilket inte var avsikten med det allmänna pensionssystemet”, säger Håkan Svärdman, pensionsexpert på Folksam i ett pressmeddelande.

”Min förhoppning framåt är att riksdagspartierna ger tydliga besked kring vilka åtgärder som är planerade när det kommer till pensionsfrågan. Att veta vilka spelregler som gäller ökar incitamenten att hitta kompletterande alternativ som förbättrar den ekonomiska trygghet den dagen du går i pension.”

37 procent fick högre pension i augusti

Folksam har också låtit Kantar Sifo göra en undersökning med 1065 personer som fyllt 65 år och påbörjat uttag av allmän pension. 37 procent uppgav att de fått högre pension efter att garantipensionen höjdes i augusti. 56 procent av pensionärerna med garantipension uppger att de har runt 170 kronor eller mindre kvar per dag att leva på när deras fasta kostnader är betalda.

87 procent av de tillfrågade svarar att de skulle rekommendera en ung människa att skaffa sig ett eget privat pensionssparande, skriver Folksam i pressmeddelandet.

ANNONS
ANNONS

”Ungefär hälften av alla i Sverige behöver pensionsspara privat om de vill få 80 procent av sin slutlön i pension. Sverige är också ett av få länder i Norden och hela OECD som saknar någon form av incitament för att öka det privata pensionssparandet bland låg- och medelinkomsttagare, vilket skulle få stor betydelse och öka den ekonomiska tryggheten”, säger Håkan Svärdman, pensionsexpert på Folksam.

Läs även: Pension: Smäll på tiotusentals kronor hotar 50-talister [Dagens PS]