”Andelen allmän pension av slutlön, den så kallade kompensationsgraden, blir lägre och lägre”, konstaterar Pensionsmyndighetens analyschef Ole Settergren.

ANNONS

Han kommenterar Pensionsmyndighetens rapport ”Är pensionerna tillräckliga?” och den visar att den allmänna pensionen inte når upp till ambitionen att vara 60 procent av slutlönen, sett till typfallen.

Däremot visar analysen, enligt myndigheten, att den totala pensionen tillsammans med tjänstepensionen i genomsnitt låg över 70 procent sett till dem som tog ut sin pension 2019.

”Andelen allmän pension av slutlön, den så kallade kompensationsgraden, blir lägre och lägre. Det beror på att ökad livslängd inte mötts av ökad pensionsuttagsålder – insamlade medel ska räcka till fler år. Samtidigt har avsättningarna till tjänstepension ökat vilket gjort att allmän och tjänstepension både har och ser ut att i framtiden vara stabil om pensionsåldern ökar i takt med riktåldern”, säger Pensionsmyndighetens analyschef Ole Settergren i ett pressmeddelande där du även kan ladda ner och ta del av Pensionsmyndighetens rapport om pensionerna i sin helhet.

300 000 svenska fattigpensionärer

Runt 300 000 svenska pensionärer uppges ligga under gränsen för vad som beskrivs som relativt låg ekonomisk standard.

Detta beror enligt Pensionsmyndigheten på att de inte får full garantipension eller fullt bostadstillägg.

”Långt ifrån alla med låg inkomst får fullt grundskydd från den allmänna pensionen”, säger Ole Settergren.

Cirka en och en halv procent av Sveriges pensionärer beräknas leva i ”absolut fattigdom”, men enligt Pensionsmyndigheten är det en lägre andel än befolkningen i övrigt och lägst i EU.

ANNONS
ANNONS

Relativt låg ekonomisk standard är enligt Pensionsmyndigheten ett ”relativt fattigdomsmått som beskriver andelen personer som lever i hushåll vars ekonomiska standard är mindre än 60 procent av medianvärdet för riket” oh beskriver ”om man har råd att köpa eller konsumera vissa grundläggande varor och tjänster”.

Läs mer: Pensionsmyndighetens chef: ”Sverige är bäst i Europa” [Dagens PS]

Läs även: Forskare sågar höjd pension till alla [Dagens PS]