Makroekonom ser ”inga övertygande tecken på att återhämtningen är här”.

Det är Handelsbankens makroekonom Anders Bergvall som analyserar hur de nordiska ländernas ekonomier påverkats av coronakrisen.

”De danska och norska ekonomierna krympte med drygt 2 procent på kvartalsbasis under det första kvartalet, i linje med nedgången under finanskrisen. Även Finland gick in i recession. Svensk ekonomi fortsatte däremot att växa”, säger Anders Bergvall i bankens veckobrev Makrosvepet.

Han anser att det inte går att slå fast att Sveriges mjukare linje räddat ekonomin.

Största konsumtionstappet sedan finanskrisen

”Det är snarare den starka varuexporten innan coronautbrottet, under januari och februari, som förklarar lyftet under det första kvartalet. Konsumtionstappet var det största sedan 1990-talskrisen, investeringarna föll kraftigt och månadsdata visar att exporten rasade under mars och april. Vi vet redan nu att det ser betydligt värre ut detta kvartal. Inköpschefsindex och andra indikatorer rasade till historiskt låga nivåer i april.”

ANNONS
ANNONS

Sverige kan ha klarat sig bättre än länder med striktare karantärsregler, det visar exempelvis statistik över korttidspermitteringar, men när det gäller exportberoendet, som både Sverige och Finland är, väntas det sänka svensk ekonomi i år medan Danmark spås klara sig något bättre.

På frågan om Sverige klarar sig hyggligare än övriga Norden, svarar Anders Bergvall så här i Makrosvepet:

”Det är alldeles för tidigt att dra slutsatsen att svensk ekonomi skulle klara sig bättre än de övriga nordiska ekonomierna eller resten av EU. Det finns nu tecken på att botten är nådd i många länder och att aktiviteten i ekonomin gradvis ökar i takt med att restriktionerna hävs. I Sverige syns dock inga övertygande tecken på att återhämtningen är här.”

Läs mer här.