74 478 personer har anmält sig till högskoleprovet i vår. Det är det högsta antalet sedan 2018, enligt Universitets och högsolerådet (UHR).

ANNONS

De som anmält sig kommer att fördelas på två provtillfällen, den 12 mars respektive den 7 maj. Dubbla provtillfällen och extra säkerhetsåtgärder under provet bedöms ge tillräckliga förutsättningar för att kunna genomföra proven på ett smittskyddssäkert sätt.

”Alla som har åldern inne för att få göra högskoleprovet har kunnat anmäla sig till vårens provtillfällen”, säger generaldirektör Eino Örnfeldt vid Universitets- och högskolerådet (UHR, i ett pressmeddelande.

”Jag kan konstatera att många vill skriva högskole­provet nu när antalet platser inte längre är begränsat som det var 2020–2021. Och 74 478 är det högsta antalet anmälda sedan våren 2018.

Högskoleprovet har smittskyddsrutiner

Genom att genomföra provet vid två olika tillfällen möjliggör man att hålla cirka två meters avstånd mellan provdeltagarna. Provanordnarna ska också följa särskilda rutiner vid in- och utpassering.

I dagsläget finns inget krav på vaccinpass för att få skriva provet, men det kan ändras. UHR skriver att de noga följer utvecklingen kring smittspridningen och har en nära dialog med regeringen, Folkhälsomyndigheten och de regionala smittskydds­enheterna.

ANNONS
ANNONS

Läs också:

Så prickar du rätt på högskoleprovet [Dagens PS]
Högskolefuskare sprider reklam [Dagens PS]