Storbritannien upplever en våg av anställda som vill ha sin lön i amerikanska dollar. Det har blivit en ny förhandlingsfråga på arbetsmarknaden. Skillnaderna i valutans värde blir en helt egen dimension på den internationella arbetsmarknaden.

ANNONS

I Storbritannien, där utbytet med amerikanska bolag är stort, har en ny trend växt fram: Medarbetare och konsulter till amerikanska bolag ber att få betalt i dollar och inte i det katastrofalt dumpade pundet. Svaret är för det mesta nej, skriver Bloomberg.

Men för en liten grupp välbetalda yrkesmän med utländska kopplingar lyckas det. För dem har nedgången i pundet inneburit ett rejält påslag i lön.

Förhandlingarna pågår framför allt i ett antal multinationella företag. Många av dem använder dock standardiserade löneskalor knutna till dollarn.

Pund i stället för dollar kan bli reallönesänkning

Vissa sätter kursen för hur lönen ska översättas i lokal valuta en gång i början av året och överväger redan vilka siffror som ska användas för 2023.

Därefter behåller man den lönen hela året. Resultatet kan att bli att kursen kan avvika stort från valutautvecklingen, vilket i reallön kan innebära en rejäl sänkning för britter.

Samtidigt har bolagen ett intresse av att hålla kontrakten så förutsägbara som möjligt och att betala i pund.

ANNONS
ANNONS

Även utstationerade personer med anställning på svenska och andra europeiska företag vill gärna hellre ha betalt i annan valuta. Men där finns inte samma täta koppling till USA mellan arbetsmarknaderna. Dessutom kan EU-regleringar komplicera förhandlingar om att få lön i annan valuta – inte minst för personal på banker, enligt Bloomberg.

Läs också:

Slutsats: Kronan köpvärd trots allt [Dagens PS]