Att som kvinna visa framfötterna på arbetsplatsen och samtidigt vara sig själv är svårt. Här tre tips på hur du gör karriär snabbare och tjänar bättre. 

ANNONS

Att vilja göra bra ifrån sig på arbetsplatsen och avancera är egentligen en sund egenskap, och ett mänskligt drag som förmodligen kan appliceras på de flesta av oss.

Mindre bra blir det om viljan att högprestera, eller tjäna mer, genererar i känslor av otillräcklighet som sätter käppar i hjulet för din utveckling, skriver Quartz.

Det menar Irina Soriano, vice VD på Seismic, världsledande inom enablement. Som upphovsmakare till boken Generation Brand, en handbok i karriärutveckling, vet hon allt om tvivel, löneskillnader och de vägskäl du som arbetstagare kan stå inför. Särskilt som kvinna.

Här berättar hon hur du uppnår den karriär du verkligen förtjänar och blir belönad därefter.

1. Bygg upp ditt självförtroende

Det brukar sägas att kvinnor är mentalt starkare än män. Något som tyvärr inte alltid färgar av sig på deras självförtroende, vilket i sämsta fall bromsar dem i karriären.

ANNONS
ANNONS

Enligt Irina Soriano är detta dock något som enkelt kan undvikas, så länge som du inte är rädd att be om feedback. Det kan till exempel handla om att fråga din arbetsgivare varför du inte blivit befordrad eller ingår i ledningsgruppen.

Genom att tydligt visa att du tycker att du är värd något, kommer fler våga följa ditt exempel.

2. Definiera syfte med din karriär

Bakom varje framgång finns det ett syfte. Det behöver inte vara världsomvälvande, men finnas där. Detsamma gäller för dig som medarbetare, annars kommer du aldrig kunna leva upp till dina fulla potential.

I de fall du upplever att din yrkesroll inte längre fyller sitt syfte, eller helt saknar ett, är det därför du som behöver ta upp det med din chef – oavsett hur obekväm det får dig att känna dig.

Det visar att du är beredd att ta risker och verkligen vill åstadkomma något på din arbetsplats.

3. Våga vara dig själv

Som kvinna har du kanske någon gång fått höra att du är lite för mycket, till exempel för intensiv, för ambitiös eller för på? Enligt Soriano är det kommentarer av just det slaget som tvingar in kvinnor i en stereotyp yrkesroll och dem att dölja sitt sanna jag.

ANNONS
ANNONS

För att bli accepterad och respekterad på din arbetsplats behöver du göra precis tvärtom.

Genom att sluta be om ursäkt för den du är bereder du väg för kommande generationer yrkeskvinnor och fortsätter utvecklas. Du talar samtidigt om att du vill arbeta under samma premisser som dina manliga kollegor, vilket långsiktigt kommer att visa sig i lönekuvertet.

Detta har bäring på allt du gör i termer av attityd och handling och är extra viktigt om du är verksam i en mansdominerad bransch, skriver Quartz.

Läs även: Drömyrket där du stressar minst och tjänar bäst [Dagens PS]