Bakgrunden till scenariot i prognosen är prisfallet på bostäder.

ANNONS

I år kommer den svenska tillväxten att bromsa in med lägre bostadsbyggande och en svagare privatkonsumtion till följd av boprisfallet.

Det skriver Danske Bank i sin Nordic Outlook, som presenteras i dag, fredag, rapporterar Nyhetsbyrån Direkt.

Sveriges BNP väntas öka 1,6 procent i år och 2,0 procent 2019, efter en tillväxt på 2,4 procent 2017.

I den förra prognosen i oktober spåddes en BNP-tillväxt på 1,9 procent i år.

”Om arbetsmarknaden försvagas finns det en risk för en mer uttalad inbromsning i BNP-tillväxten. En ytterligare nedgång i villa- och bostadsrättspriser kan också slå mot förmögenheter och hushållsförtroende, och leda till en inbromsning i detaljhandel och privatkonsumtion”, heter det i Danske Banks Nordic Outlook.

Vidare skriver Danske Bank, enligt Nyhetsbyrån Direkt:

”Storleken på prisnedgången väntas sprida sig i den svenska ekonomin till en generell priskorrektion. Vi ser för närvarande inga tecken på att priserna har börjat stabilisera sig”, skriver Danske Bank, enligt Nyhetsbyrån Direkt, som uppger att banken räknar med att bostadspriserna går ned med 10 procent i år.

ANNONS
ANNONS

Historiskt har en 10-procentig prisnedgång på bostäder inneburit att bostadsbyggandet sjunkit med 30-40 procent, framgår det.

Enligt telegrammet räknar Danske Bank även med att inflationen bromsar in till 1,6 procent i år för att sedan sjunka till 1,4 procent 2019.