Digital stämma ska fortsätta vara möjligt under hela 2021. Regeringen har lämnat förslag till förlängning av de tillfälliga åtgärderna för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor under pandemin. 

”Vi kan se att många företag och föreningar har använt sig av möjligheterna att begränsa det fysiska deltagandet i stämmor. När lagen nu förlängs kan bolag och föreningar under ytterligare ett år genomföra sina stämmor utan risk för smittspridning”, säger justitieminister Morgan Johansson.

Den 15 april i år trädde lagen om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor i kraft. Lagen ska underlätta genomförandet av stämmor för att minimera spridning av covid-19. Föreningar kan bland annat använda sig av insamling av fullmakter och poströstning vid en stämma. Stämman kan även genomföras digitalt, helt utan fysiskt deltagande. 

Lagen gällde till slutet av 2020 men på grund av det säkra läget föreslår regeringen att lagen ska fortsätta gälla även efter årsskiftet 2020.

Lagen omfattar bland annat bostadsrättsföreningar, ekonomiska föreningar och aktiebolag.

ANNONS
ANNONS

Läs mer: Regeringen vill stärka skyddet för brf:er [Dagens PS]