Under april månad var det en fortsatt bred och tydlig nedgång på bostadsmarknaden. Det skriver Valueguard i sin senaste månadsrapport.

I april går prisindex för privatägda bostäder i Sverige, HOXSWE, ned med 2,0 procent. Bostadsrättsindex sjunker med 3,4 procent och villaindex går ned med 1,1 procent.

I Stockholm är nedgången 3,9 respektive 2,1 procent, i Göteborg är den 3,0 respektive 0,7 procent och i Malmö 3,3 respektive 1,4 procent.

Justerat för säsongseffekter går HOXSWE ned med 1,9 procent medan bostadsrättsindex för riket faller med 2,8 och villaindex med 1,5 procent.

ANNONS
ANNONS

”Sedan februari, då prisnivån toppade innan covid-19 kom till Sverige på allvar, har HOXSWE fallit 2,4 procent. Nedgången har varit större för bostadsrätter än för villor och större i de största städerna än i de mindre. Följaktligen är index för bostadsrätter i Stockholm det som fallit mest av våra publika index, med 5,5 procent”, skriver Valueguard i en kommentar.

”Vi har även undersökt prisutvecklingen på bostadsrätter under första halvan av maj i Stockholm och Göteborg. I Stockholm går då priserna upp med 1 procent medan de är stillastående med tendens till uppgång i Göteborg.”

Antalet försäljningar i riket var i april månad ungefär 5 procent fler än samma månad i fjol. Antalet sålda bostadsrätter var i princip oförändrat sedan i fjol medan antalet villaförsäljningar var 15 procent högre.

Marknad 1 månad 3 månader
HOX Sverige -2,0% -1,2%
Bostadsrätter Sverige -3,4% -3,0%
Villor Sverige -1,1% -0,2%