Katt, gris eller hund – listan på husdjur kan göras lång. Men vilket ansvar har du som djurägare i en brf? Det här bör du ha koll på. 

ANNONS

HSB Riksförbund listar vad du som djurägare har för ansvar och vad du bör förhålla dig till.

Det är som bostadsrättshavare och djurägare bra att sätta dig in i de regler som djurägare har att rätta sig efter för att undvika tråkiga situationer. Du som hundägare har större ansvar än kattägare när det kommer till skador på människor och annans egendom. Det finns även saker som är viktiga att komma ihåg när det kommer till grannar och bostadsrättföreningen.

Ta reda på om det finns några ordningsföreskrifter i bostadsrättsföreningen när det kommer till djurhållning. Följ föreningens ordnings- och trivselregler. Kolla upp om det finns särskilda ordningsföreskrifter när det kommer till om hundar och katter får vara lösa på föreningens fastighet eller om djur får rastas på brf:ens innergård.

Det kan även finnas kommunala ordningsföreskrifter. Många kommuner kräver tillstånd för vissa djur, exempelvis gris, höns och orm. Kontakta din kommun för att ta reda på vad som gäller där du bor.

Ansvar för hund

Du som bostadsrättshavare ansvarar för att inte störa dina grannar. Hundar skäller ibland och sker det frekvent att hunden skäller eller ylar kan det utgöra en störning. Det anses även som en störning att rasta hunden på bostadsrättsföreningens mark utan att plocka upp efter hunden.

Hundägare har något som kallas för strikt ansvar. Det strikta ansvaret innefattar till exempel när hunden biter andra djur eller en människa. Ägaren ska ersätta skador som orsakas av en hund, även om denne själv inte orsakat eller vållat skadan. Den som blivit skadad av hunden kan ha rätt till skadestånd.

Hundägare måste ha koll på när hunden behöver vara kopplad. Mellan 1 mars och 20 augusti måste hundar hållas under tillsyn och det är ditt ansvar som hundägare att hindra hunden från att springa lösa i marker där det finns vilt.

Ansvar för katt

Bostadsrättsägare ansvarar för att hålla lägenheten i gott skick. Stank från katturin kan anses som både vanvård av lägenheten och störningar om lukten når gemensamma utrymmen eller grannar.

Det är viktigt att du som kattägare ser till att katten uträttar sina behov så det inte påverkar lägenhetens skick och grannar.

ANNONS
ANNONS

Det finns inget strikt ansvar för kattägare som för hundägare. För kattägare blir i stället allmänna skadeståndsrättsliga regler tillämpliga på skador orsakade av katten. Den som är drabbad av en skada måste då visa att det var katten som orsakade skadan och att ägaren varit vållande.

Läs mer hos HSB Riksförbund här.

Läs mer: Somna med cigg – en av de vanligaste brandorsakerna [Dagens PS]