En betydligt större andel tror på stigande än fallande bostadspriser på både ett och tre års sikt, och jämfört med maj har andelen som tror på stigande bostadspriser på ett års sikt gått upp markant.

ANNONS

Det visar en undersökning av Kantar/Sifo, som är beställd av SBAB.

I undersökningen tillfrågades drygt 1.200 hushåll som äger sin bostad, och av dessa tror 30 procent att priserna kommer att stå stilla under det kommande året, mot 35 procent i maj.

43 procent av hushållen, jämfört med 37 procent i maj, tror att priserna kommer att stiga med upp till fem procent.

”Det är en tydlig uppgång i andelen hushåll som tror på stigande bostadspriser med upp till fem procent på ett års sikt jämfört med när vi ställde samma fråga i maj. Minskande oro för räntehöjningar är en trolig förklaring. Andelen som tror på stigande bostadspriser och att det beror på lägre bostadsräntor har ökat från två till sex procent mellan maj och augusti”, kommenterar SBAB:s chefekonom Robert Boije.

Nordea redovisar liknande siffror

Betydligt fler svenskar räknar med att det blir stigande bostadspriser samtidigt som färre tror på höjda bostadsräntor jämfört med i våras. Det visar Nordeas boendebarometer för hösten 2019.

Enligt barometern tror 36 procent på stigande bostadspriser mot 24 procent i våras. Vad gäller bostadsräntor räknar knappt fyra av tio att de ska stiga idag jämfört med vårens undersökning när sex av tio trodde det.

ANNONS
ANNONS

Den kraftiga omsvängningen oroar Nordeas privatekonom Ingela Gabrielsson:

”Arbetsmarknaden ser ut att utvecklas i negativ riktning och vi kan komma att möta en lågkonjunktur. Nu gäller det för hushållen att nyttja tillfället med rekordlåga räntor till att spara ordentligt”, säger hon i ett pressmeddelande.