SBAB har sänkt listräntorna för bolån med 2 till 10 års räntebindningstid med mellan 0,10 och 0,40 procentenheter.

ANNONS

Banken uppger i ett pressmeddelande att upplåningskostnaderna för längre löptider den senaste tiden har minskat vilket har medfört att bolånemarginalerna för längre löptider har ökat.

”Det extrema ränteläget fortsätter. Omvärldstrycket från i höstas att bolåneräntorna skulle stiga är som bortblåst. Bolåneräntekurvan blir allt plattare med mycket små ränteskillnader mellan 3-månaders och de längre bindningstiderna”, kommenterar SBAB:s vd Klas Danielsson.

SBAB sänkte senast bolåneräntorna den 12 februari och då för samtliga bindningstider.

ANNONS
ANNONS
Bindningstid Förändring (procentenheter) Listränta (%)
3 månader 1,64
1 år 1,64
2 år -0,10 1,59
3 år -0,15 1,64
4 år -0,20 1,69
5 år -0,25 1,84
7 år -0,30 2,09
10 år -0,40 2,49