Dagens PS

Så använder du statliga stödet till din förening

butik
20 procent av butiker kan inte betala den vanliga hyran, visar en ny studie. (Foto: Unsplashed)
Dagens PS
Dagens PS
Uppdaterad: 01 juni 2020Publicerad: 22 maj 2020

Den 25 mars beslutade regeringen om ett stöd till bostadsrättsföreningar som inhyser verksamheter i utsatta branscher. Målet är att verksamheter som butiker, restauranger verksamheter inte ska behöva lägga ner på grund av soliditetsproblem.

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

Allabrf skriver tillsammans med Jurideko Fastighetspartner om det nya stödet i ett pressmeddelande

Den 25 mars 2020 presenterade Regeringen sitt förslag till stödpaket om 5 miljarder kronor i tillfälliga hyresrabatter till lokalhyresgäster i utsatta branscher. Efter att EU godkänt stödpaket fattades beslut av regeringen den 16 april om en ny förordning om hur stödet ska tillämpas.

Stödet innebär att den hyresvärd som sänkt den fasta hyran för hyresgäster under perioden 1 april till och med den 30 juni 2020 kan söka stöd för att kompensera en del av hyresrabatten. Stödet kan sökas från och med den 1 juli 2020.

Vem kan söka stödet?

Hyresvärden ansvarar för att söka stödet. För att kunna få stödet behöver hyresgästen bedriva verksamhet inom en sektor som fått särskilt stora svårigheter på grund av coronaviruset. Här omfattas exempelvis butikshandel, logiverksamhet, restauranger samt arrangemang av kongresser/mässor men även konsumenttjänster så som tandläkare, fysioterapeutisk verksamhet, hår- och kroppsvård.

Regeringen har tagit fram en lista med vilka verksamheter som anses vara särskilt drabbade. Listan innehåller specificerade koder i Standard för svensk näringsgrensindelning (SNI). Läs mer om vilka branscher som ingår i listan här.

Vilka förutsättningar gäller för stöd?

Förutsättningarna för stöd är att:

ANNONS
  • Ett avtal om hyra av lokal där hyran helt eller delvis är bestämd till ett fast belopp i kronor har tecknats med en hyresgäst i utsatt bransch senast den 1 mars 2020.
  • Hyresgästen som anges i avtalet ska ha hyrt lokalen under perioden 1 april till och med den 30 juni 2020.
  • Överenskommelsen ska ha tecknats mellan hyresvärden och hyresgästen senast den 30 juni 2020 om rabatt på hyran för lokalen under perioden 1 april till och med den 30 juni 2020, där hyran understiger det fasta belopp som skulle ha betalats under samma period enligt tidigare avtal (gällande 1 mars 2020) och på i övrigt oförändrade villkor.

 

Hur stort är stödet?

Stöd får lämnas till en hyresvärd med 50 procent av den rabatt på det fasta hyresbeloppet som hyresvärden och hyresgästen har kommit överens om för perioden 1 april till och med den 30 juni 2020. Stödet får dock aldrig vara högre än 25 procent av den tidigare fasta hyran.

Exempel: Om hyresgästens fasta hyra uppgår till 100 000 kr per kvartal och hyresvärden accepterar att sänka hyran till 50 000 kronor, kan hyresvärden få ersättning från staten med ett belopp om 25 000 kronor.

Hur ansöker man?

Stödet beviljas i efterhand och det är endast hyresvärden som kan ansöka om stödet. Ansökan ska skickas till den länsstyrelse som gäller för aktuellt län. Länsstyrelsen kommer ha ett samordningsansvar och administrera insatsen.

Ansökan kan göras från 1 juli till 31 augusti 2020. Det innebär att stödet tidigast kan beviljas den 1 juli. Ansökningarna kommer att handläggas och beviljas löpande, allt eftersom ansökningarna handlagts av länsstyrelsen.

ANNONS
Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS