Aldrig förr har tillväxttakten på bolån varit så låg som nu – höjda räntor och boprisfallen gör att bolånetagare drar öronen åt sig.

ANNONS

”Effekten av höjda bolåneräntor och sjunkande bostadspriser märks på bolånemarknaden. Tillväxten av hushållens bolån är nu den lägsta som uppmätts i statistiken”, skriver Statistiska centralbyrån.

Tillväxttakten på bolånemarknaden är historiskt låg och även den ekonomiska nedgången i stort har bidragit till den utvecklingen, konstaterar SCB i sin kartläggning.

I januari 2023 var den årliga tillväxttakten på bostadslån 3,7 procent – den lägsta ökningstakten som uppmätts i SCB:s statistik, som sträcker sig tillbaka till 2006.

Förändringen hos bolånetagare är unik

”Tillväxttakten har minskat tydligt för både lån till småhus och lån till bostadsrätter. Under lång tid har tillväxttakten på lån för köp av bostadsrätt legat betydligt högre än för småhuslån. Men i januari i år var tillväxttakten densamma. Det har aldrig hänt tidigare”, kommenterar Johannes Holmberg, nationalekonom på SCB.

De svenska hushållens svagare ekonomi i spåren av stigande inflation och räntehöjningar har uppenbart fått en skrämseleffekt på bostadsmarknaden.

Bolånetagare aktar sig nu för att skuldsätta sig ytterligare och osäkerheten kring vart ekonomin är på väg gör inte saken bättre.

”Färre tar nya bolån nu än när marknaden stod på topp”, konstaterar Johannes Holmberg på SCB i pressmeddelandet.

ANNONS
ANNONS

Läs mer: SEB: Förväntan på bopriser stannar av [Dagens PS]

Läs också: FI: Det kan bli svårare att få bolån [Dagens PS]