Statliga SBAB höjer sina boräntor med motiveringen att ”marknadsräntorna stigit kraftigt”. Tabell visar vad kostnaden blir för dig.

ANNONS

Bolåneinstitutet SBAB, som är ett statligt helägt aktiebolag, höjer i likhet med andra banker listräntorna för bolån med bindningstider på 3 månader–10 år med 0,03–0,25 procentenheter.

Förändringen gäller från och med torsdagen den 3 februari.

Efter höjningen är den lägsta bolåneräntan som SBAB kan erbjuda 1,04 procent.

”Nu har vi sett en stigande inflation under relativt lång tid och mot bakgrund av bland annat detta förväntas Riksbanken och andra centralbanker höja sina styrräntor tidigare än vad som förut antagits. Dessutom förväntas Riksbanken och andra centralbanker att trappa ned på andra stimulansåtgärder i form av köp av obligationer. Som en konsekvens av detta har marknadsräntorna stigit kraftigt och därmed har bankernas upplåningskostnader på kapitalmarknaden ökat”, säger Mikael Inglander, tillförordnad vd på SBAB, i pressmeddelandet.

ANNONS
ANNONS