Priserna för småhus stiger i landet, skriver SCB i ett pressmeddelande.

ANNONS

De svenska småhuspriserna steg med nästan 1 procent under fjärde kvartalet 2017, jämfört med tredje kvartalet. På årsbasis, fjärde kvartalet 2017 jämfört med motsvarande period ett år tidigare, har priserna stigit med nästan 9 procent. Det skriver SCB i ett pressmeddelande.

Mellan de två senaste kvartalen steg priserna i 14 av Sveriges 21 län. Den högsta prisutvecklingen på länsnivå, 5 procent, redovisas i Västerbottens och Jämtlands län. Sjunkande priser redovisas i Östergötlands, Gotlands och Dalarnas län, där sjönk priserna mellan 1 och 6 procent.

I storstadsregionen Stor-Göteborg steg priserna med 1 procent, medan priserna i Stor-Stockholm och Stor-Malmö var oförändrade.

ANNONS
ANNONS

Det genomsnittliga priset för ett småhus för permanent boende i landet var drygt 3 miljoner kronor under fjärde kvartalet 2017. För storstadsregionerna spänner det genomsnittliga priser från drygt 3,8 miljoner i Stor-Malmö till drygt 5,8 miljoner kronor i Stor-Stockholm.