Drygt 100 personer omkommer i bränder varje år och det uppstår skador för miljardbelopp. Det har visat sig att många bostadsrättsföreningar saknar godkänt brandskyddsarbete. Bofokus går igenom vem som ansvarar för brandskyddet i ett flerbostadshus.

ANNONS

Brandvarnare kan rädda liv när olyckan är framme och är en billig livförsäkring. Speciellt när det är många hushåll och personer i samma byggnad. Enligt lag är det fastighetsägaren och den som bedriver verksamheten som är ansvarig för brandskyddet. Dessa är ansvariga att se till att det finns fungerande brandvarnare och släckutrustning. Det är dock opraktiskt för styrelsen att hålla koll på så många brandvarnare. Genom en skrivelse kan därför bostadsrättsföreningen lägga över underhållsansvaret på bostadsrättsinnehavarna. Detta reglerar de flesta normalstadgar till föreningens fördel.

Bostadsrättsföreningens styrelse är ansvarig för att ett systematiskt brandskyddsarbete (SBA) genomförs. I praktiken innebär det att bostadsrättföreningen kontrollerar att det finns brandtekniska installationer tillgängliga i föreningen och att kontroller genomförs regelbundet.

Styrelsen kan välja att genomföra hela arbetet själv eller ta in extern hjälp. Många bostadsrättsföreningar saknar ett godkänt brandskyddsarbete, vilket utsätter både boende och styrelsen för onödiga risker.

Bokus rekommenderar att styrelsen kommunicerar till sina boende om vikten att dubbelkolla att samtliga brandvarnare i bostaden fungerar.

ANNONS
ANNONS

Läs mer: Vem ansvarar för skyddsrummet? [Dagens PS]