Och så här ser förväntningarna ut inför kommande kvartal, enligt färsk statistik.

ANNONS

Prisförväntningarna på bostadsmarknaden har dämpats bland mäklarna i Stockholm och
prognosen för fjärde kvartalet att priserna står stilla. 65 procent av mäklarna gör den prognosen för bostadsrätter och 67 procent för småhuspriserna, enligt SBAB:s senaste Mäklarbarometer.

Under tredje kvartalet uppges utbudet av bostadsrätter ha ökat mycket markant på bostadsrättsmarknaden. Samma tendens med ett ökat utbud återfinns på småhusmarknaden, dock inte alls i samma utsträckning.

Den mest framträdande bedömningen är att efterfrågan på både bostadsrätter och småhus var oförändrad, med en tyngre bedömning på oförändrad efterfrågan för bostadsrätter det tredje kvartalet.

Drygt hälften av de medverkande mäklarna i bankens barometer bedömde att prisutvecklingen på bostadsrätter minskade under tredje kvartalet, samtidigt som den mest framträdande bedömningen för småhus är att priserna var oförändrade.

ANNONS
ANNONS

SBAB:s Mäklarbarometer är en kvartalsvis enkät till 220 fastighetsmäklare i StorStockholm, StorGöteborg och StorMalmö som genomförts sedan 2005. Den görs av CMA Research på uppdrag av SBAB. Den senaste enkäten gjordes från 19 september till 4 oktober.