Handelsbanken spår en hybridform av hem- och kontorsarbete under 2022, och det kan få effekter på landets bostadspriser.

ANNONS

Under pandemin har flyttviljan ökat. Fler letar större bostäder samtidigt som hemarbete ökat kraftigt.

Det har bland annat påverkat villapriserna som enligt Handelsbanken stigit med 28 procent sedan slutet av 2019, strax innan pandemiutbrottet.

Villapriserna har ökat i stort sett i samtliga Sveriges 21 län och på vissa håll har priserna gått upp mer än 30 procent.

Även bostadsrättspriserna har ökat markant, om än inte lika mycket som för villor.

Däremot har fritidshus på Gotland blivit ännu hetare under pandemin, även Västerbotten med betoning på Skellefteå attraherar fritidshusspekulanter.

ANNONS
ANNONS

Trenden är annars, som redan nämnts, att efterfrågan på större boytor ökar medan mindre lägenheter inte är lika intressanta för bostadsköpare som tidigare.

Hemarbete spås bli det normala

”En ökad flyttvilja under pandemin har bidragit till att bostadspriserna drivits upp till en markant högre nivå. Vi ser som sagt inga stora skillnader mellan bostadsprisutvecklingen i olika regioner, utan en större skillnad mellan små och stora boenden. Det är en öppen fråga huruvida en ökad grad av distansarbete på sikt leder till effekter på var människor vill bo”, konstaterar Helena Bornevall, ekonom på Handelsbanken i senaste utgåvan av bankens makrobrev.

Hemarbete kan, tror hon, bli ett ännu mer naturligt inslag i arbetslivet i år.

”Sannolikt blir en hybridform av hem- och kontorsarbete det nya normala”, säger Bornevall.

Handelsbanken siar om en lite lugnare och svagt ökande trend av bostadspriserna i år. Prognosen är att bostadspriserna ökar med knappt 5 procent.

Betydligt fler binder räntan på sina bolån

I makrobrevet förklarar Helena Bornevall att fler hushåll nu binder sin boränta, det har ökat från 30 till 54 procent, bland annat då villkoren för bunden ränta uppges ha blivit förmånligare.

ANNONS
ANNONS

När det gäller den ökade ekonomiska ojämlikheten på bostadsmarknaden har Helena Bornevall svårt att se någon direkt ljusning. Hon tror dock att kraven ökar på statliga initiativ för att bryta segregationen och sänka trösklarna till bostadsmarknaden för vissa grupper.

”Kanske får vi se en del intressanta förslag och analyser på detta tema den 31 mars, då regeringens två utredningar, ’En socialt hållbar bostadsförsörjning’ och Förslag för att underlätta för förstagångsköpare på bostadsmarknaden'”, redovisar sina uppdrag, säger Bornevall.

Läs mer: Allt fler binder bolåneräntan [Dagens PS]