Fler bostäder byggs i Sverige efter ökad efterfrågan. Boverket reviderar nu upp sin prognos för bostadsbyggandet kraftigt.

ANNONS

I år räknar Boverket med att 61 700 bostäder börjar byggas (inklusive ombyggnad).

Nästa år är prognosen att 64 000 bostäder påbörjas.

Det uppger Nyhetsbyrån Direkt och konstaterar att det är en kraftigt höjd prognos från Boverket jämfört med tidigare.

I december, den förra prognosen, räknade Boverket med att det skulle påbörjas 52 500 bostäder i år.

Byggboomen minskar underskottet

Bakgrunden till att fler bostäder nu byggs i Sverige är ökad efterfrågan.

”Bostadsmarknaden har utvecklats starkt trots pandemin, och bostadsbyggandet ökar nu betydligt. Med nuvarande byggtakt minskar det underskott som byggts upp under lång tid. Men det är viktigt att byggandet fortsätter på denna höga nivå och att det byggs bostäder som hushåll med lägre inkomster har råd att bo i”, säger Anders Sjelvgren, generaldirektör på Boverket, i en kommentar i ett pressmeddelande som återges av Direkt.

Antalet påbörjade bostäder ökar med 8 procent i år och 4 procent 2020, framgår det.

Antalet hyresrätter väntas vara på oförändrad nivå medan byggandet av småhus och bostadsrätter i flerbostadshus beräknas öka med nära 20 procent i år.

ANNONS
ANNONS

Mest ökar bostadsbyggandet i Storstockholm och bland större kommuner utanför storstadsregionerna, men inte i Storgöteborg där bostadsbyggandet minskar från en hög nivå, uppger Hans-Åke Palmgren, nationalekonom på Boverket och ansvarig för framtagandet av prognosen.

Fram till 2029 krävs det enligt Boverket totalt 530 000 bostäder för att möta bostadsbehoven på marknaden, byggtakten behöver vara ”hög” även om Statistiska centralbyrån skrivit ned befolkningsprognosen, slår Bengt J Eriksson, bostadsmarknadsanalytiker på Boverket och ansvarig för Boverkets byggbehovsberäkning, fast.

Läs även: Bostadsbristen minskar men är fortsatt stor [DagensPS.se] »